www.fmr.no

Bokanmeldelse:

Full Fattig Fet

Av Arne Lindelien

Publisert 1997-02-19

Den heter så, en liten bok det svenske Systembolaget og Sveriges Förenade Studentkårer utga i 1995, om studentenes bruk av alkohol. Den blomstrende karaktrestikken er neppe dekkende for den typsiske studentutgaven av medel-svensson, men forsøker å favne de mest tørste.

Full Fattig Fet
55 sider
Systembolaget 1995

Fulle fordi de drikker mye. Fattige fordi de legger igjen rundt 160.000 kroner, omsatt til billig øl i studentersamfunnene, i løpet av 5 års studietid. Fete, fordi de årlig drikker på seg en kalorimengde tilsvarende 1.400 wienerbrød, eller nok energi til en joggetur Uppsala - Roma og tilbake! 13% av de svenske studentene hadde et så høyt forbruk!

Tørste studenter

Studenter i henholdsvis Stockholm og Uppsala hadde et gjennomsnittlig alkoholkonsum i uka på tilsvarende 34 og 36 cl brennevin. For samme aldersgruppe (18 -29-åringer) ikke-studerende var tilsvarende konsumtall 31 cl. De absolutte tallene er usikre, men en regner med at feilkildene er noenlunde like fra gruppe til gruppe. Ser en derimot på de unge studentene, de under 25, er forskjellene betydlige. I denne gruppen var gjennomsnittet ved de to lærestedene henholdsvis 47 og 54 cl brennevin, eller tilsvarende ca 2,5 flaske vin pr. uke. Mens 8,7% av svenske menn i denne aldresgruppa (18-24 år) har et konsum som er klart helsefarlig, hadde hele 25% av de unge mannlige studentene et slikt høyt konsum. Blant de unge kvinnelige studentene var andelen med et åpenbart risikofylt konsum 19%, mot 5,7% for hele aldresgruppen. I tillegg til risikoen for helseskader av alkoholen direkte, befinner disse høykonsumentene seg i en risikofase for ulykker og bråk de timene de virrer ute i alkoholpåvirket tilstand. Andelen som beruser seg en gang i uka var 2,5 ganger høyere blant studenter enn i normalbefolkningen.

Effekt for læring

Alkoholberuselse forstyrrer REM-søvnen. Denne drømmesøvnene er viktig for bearbeiding av opplevelser og læring. Et betydelig alkoholbruk, slik en fant hos en stor andel av studentene, vil derfor gå ut over langtidsminnet. En mener altså å kunne slutte at disse studentene vil slite med læreprosessen langt mer enn om de holdt seg edru.

Årsaker

Forfatterne av boka peker på 3 ulike forhold: Gruppepresset, frigjøringen og flukten fra et stresset liv.

Videre peker de på følgende interessante forhold: I en opptelling i svenske studentsangbøker handlet 236 viser om øl, vin eller sprit, 2 handlet om juice, 1 om vann og 1 vise handlet om melk. Videre dokumenterer forfatterne av boka at alkohol står meget sentralt i studentenes sosiale liv. Tradisjonene holdes i hevd av sangbøker, studentersamfunn, fortellinger osv.

I boka funderes det også over hva som skal til for å gjøre en edru livsstil mer atraktiv. Forfatterne støtter seg på Tage Danielsson, og siterer: "Det gäller at göra nykterheten syndfull, liderlig och därmed ytterst interessant". �