www.fmr.no

Pressemelding fra FMR

Russefeiring - fest eller pest?

Publisert 2003-04-29

Forbundet Mot Rusgift arrangerte tirsdag 29.04.2003 en debattkonferanse i Oslo om russefeiring.

" Noe av problemene ved russefeiringen synes å være at de erfaringene årets russ gjør seg med tanke på å forebygge ulykker og skade, blir borte med tredjeklassingene. Neste års russ starter på nytt og gjør ofte de samme ulykkelige feilene. Jeg tror det er mulig å sikre en bedre erfaringsoverføring fra ett år til ett annet". Dette sa sosialminister Ingjerd Schou bl.a. da hun hilste konferansen". Hennes innlegg kan leses i sin helhet her.

Sosiolog Knut T. Reinås la fram undersøkelsen "Russ og rusgift" om livsstil og russefeiring, som er foretatt blant ca. 4200 av årets avgangselever i videregående skole. Undersøkelsen viser at selv om mange ønsker gode eksamener og å få nye venner, er russefeiringen uløselig knyttetet til alkohol, og et stort flertall av russen mener de kommer til å drikke mer alkohol i russetiden enn ellers. Her finner du mer informasjon om konferansen og her kan du laste ned rapporten

Kontaktperson i Forbundet Mot Rusgift:
Forbundsleder, Knut T. Reinås, tlf. 97 59 55 48