www.fmr.no

Andre relevante nettsteder

Helsebiblioteket.no
Helsebiblioteket er en elektronisk kunnskapstjeneste for helsepersonell og skal være oppdatert på faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer. Under Psykisk Helse ligger også en en egen underavdeling om rusgifter.

Ung.no
Offentlig informasjon for ungdom. ung.no gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter, deriblant også om rusgifter.  Drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU)
Tidligere Landsforeningen for utekontakter, er en interesseorganisasjon for utekontakter/ feltarbeidere i Norge, og organiserer flesteparten av landets ca 60 utekontakter.

Det Kriminalitetsforebyggende Råd
Det Kriminalitetsforebyggende Råd er regjeringens råd for forebygging av kriminalitet. Nettstedet inneholder bl.a.informasjon om forebyggende, lokale tilak.

Nettportalen norge.no
En samling pekere til offentlige nettsteder, både statlige, fylkeskommunale og kommunale, opprettet av Statens Informasjonstjeneste. Det er integrert en søkemotor som søker i 250 000 offentlige dokumenter. Også linker til frivillige organisasjoner.

Doktoronline.no
Dette nettstedet inneholder medisinske og helserelaterte nyheter, bl.a. også om rusgifter, linker til medisinske artikler, nyheter i tidsskrifter og en oversikt over helseressurser på internet. Her finner du også meldinger fra Folkhelsa, NettFarmatek, Brosjyretjeneste, Stillingssøk og ulike temasider. Sidene oppdateres daglig. Spesielle rusgiftrelevante oppslag finner du under  rusmisbruk

Nei til EU
Informasjon om EU, utviklingen når det gjelder EØS, grensekontroll, tolvesenets arbeid etc.

Heimeside for Osvald Nordhaug                                                                  Nordhaug har vært en aktivist i avholdbevegelsen på Nord-Vestlandet, og kommenterer nå den rusgiftpolitiske virkeligheten fra sin observasjonspost i Langevåg.

Statistisk Sentralbyrå- SSB
Inneholder kriminalstatistikk, statistikk for alkoholomsetning, institusjonsstatistikk, statistisk ukehefte og utredninger fra SSB.

Kriminalpolitisentralen
Statistikk over beslag av narkotika, narkotikalovbrudd, overdoser m.m.

Det skjer i Oslo
Nettstedet inneholder en rekke nyttige informasjoner om det som skjer i Oslo, og i offentlig styre og stell forøvrig. Har bl.a. en utmerket samling linker.

Regjeringen.no - den norske stats sentrale informasjonstjener
Inneholder stortingsmeldinger og offentlige utredninger, andre publikasjoner, pressemeldinger, foredrag og annet gjøren og laden i departementene og regjeringen

Stortinget
Inneholder proposisjoner, referater fra forhandlinger i Stortinget og dets komiteer m.m.

Kommunenes Sentralforbund - KS
Inneholder informasjon av relevans for kommuneforvaltningen, bl.a. bladet "Kommunal rapport".

Helsetilsynet