www.fmr.no

Seminar: Russefeiring - fest eller pest?

Publisert 2003-04-29

Med bakgrunn i de senere års mange uheldige episoder og tragiske hendelser stillte vi spørsmålet:
Russefeiring - Fest eller pest? Her finner du russeundersøkelsen og informasjon om seminaret.

Forbundet Mot Rusgift har med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet gjennomført en landsdekkende undersøkelse om russens forventninger til russefeiring 2003. Spørsmålene er utarbeidet av Forbundet Mot Rusgift i nært samarbeide med Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, ressurser innen seksualopplysning, helsepersonell, undervisningspersonell og årets russ.

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på seminaret tirsdag 29. april 2003 i Høyres Hus, Oslo

Målet for seminaret var å samle foreldre, politi, samferdsel, interesseorganisasjonene, skolene og andre offentlige myndigheter som hver for seg gjør et omfattende arbeid for å begrense skadeomfanget av feiringen.

Her kan du laste ned rapporten i PDF-format (4,25 Mb)

Her finner du videoopptak fra undersøkelsen.

Her kan du lese sosialminister Ingjerd Schous innlegg på seminaret.

Program for seminaret

1100Velkommen
1105 Russefeiring – En akseptert unntakstilstand – eller bare uskyldig moro? Innlegg fra berørte instanser
1230 Kaffe/te og lett lunsj
1300 Sosialminister Ingjerd Schou
1310 Sosiolog Knut Reinås, Forbundet Mot Rusgift, legger frem resultatet fra undersøkelsen
1410 Benstrekk
1430 Debatt - i panelet: Representanter fra ungdomspolitikerne, årets og fjorårets russ
Debattleder:
Journalist Per Henrik Stenstrøm.
Alle deltakerne inviteres til å være med i debatten
1600 Veien videre - oppsummering