Tiltak for å redusere smittefaren og alkoholskadene

Korona og alkohol

olflaske

FORBUNDET MOT RUSGIFT SITT ÅRSMØTE HAR avgitt en uttalelse om sammenhengen mellom alkohol, korona og smittevern. Uttalesen går til statsministeren, helseministeren og justisministeren.

Statsminister Erna Solberg
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Kopi: Stortingets helse- og omsorgskomite
Kopi: Stortingets justiskomite
Kopi: Folkehelseinstituttet
Kopi: Helsedirektoratet
Kopi: Politidirektoratet

                                                                                                                                                                                                                                                    Oslo 12.09.2020

Korona og alkohol
Vi vet at alkoholinntak ofte fører til redusert oppmerksomhet om smittevernhensyn, og vil påpeke at et arbeid for å redusere alkoholforbruket også vil ha en smitteforebyggende effekt.

Koronasituasjonen har snudd opp og ned på hverdags- og fritidslivet hos mange nordmenn. Overordnet har det vært å forebygge smitte, og en rekke tiltak har vært iverksatt, også noen med alkoholpolitisk konsekvens. Taxfree-omsetningen har gått ned til nær null, grensehandelen med bl.a. alkohol er gått ned, og i perioder har skjenkenæringen i Oslo vært nedstengt. Etter en åpning igjen i juni, ble skjenking etter midnatt forbudt over hele landet fra 8. august.

Samtidig har vi sett en sterk økning i alkoholomsetningen på Vinmonopolet og i norske dagligvareforretninger.

Sett i smittesammenheng har det vært en utfordring at høyskoler og universiteter i begynnelsen av høstsemesteret har startet opp med fadderuker, hvor det tradisjonelt har vært mye alkohol. Også i år har det vært en del samlinger i parker og friluftsområder, og i private lokaler hvor unge mennesker har  brukt alkohol og samtidig ikke har tatt nok hensyn tl smittevernreglene. Ved tidspunktet for innskrenkningen av skjenketidene den 8. august, var det tilløp til økt smitte både med bakgrunn i skjenkesteder og fra private festligheter. Eksempelvis var nedstengningen av hele Indre Østfold kommune et resultat av smitte på et skjenkested i Askim. I Bergen er smitteutbruddet studentrelatert.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 12. september, vil påpeke at de reduserte skjenketidene har ført til redusert utelivsvold, og som sådan bør evalueres også med hensyn til alkoholpolitisk effekt. Av denne grunn bør også ordningen forlenges så lenge koronapandemien utgjør en fare for mange mennesker, og også, om evalueringen tilsier det, føre til en varig reduksjon av skjenketiden.  

Samtidig vil vi kreve at politiet tar på alvor de meldingene som nå kommer om private fester, med den forhåndsmeldte grottefesten i Oslo som et dramatisk eksempel, og følger opp disse. Forbudet mot å nyte alkohol på offentlig sted må følges opp, og private fester med uoversiktlig antall deltakere og manglende smittevernkontroll må tas seriøst fra politiets side.

Vi vet ennå ikke om alkoholforbruket samlet sett har gått opp eller ned under koronaperioden, men at store deler av omsetningen har skjedd gjennom Vinmonopolet viser at monopolet nå fungerer som det alkoholplitiske instrumentet det skal være. På denne bakgrunnen ber vi regjeringen nok en gang om å vurdere tiltak for å styrke Vinmonopolets stilling i den samlede alkoholomsetningen gjennom å fjerne taxfree-salget, og ved å svekke grensehandelen gjennom å øke tollen på alkohol og redusere verdigrensene ved innkjøp i utlandet.

Underskrift_300x192.png