Uttalelse fra FMRs årsmøte 24. april:

La idrett uten alkohol være mer enn fine ord

FMR drøftet på sitt årsmøte alkoholens utbredelse i idretten, og vedtok følgende uttalelse: 

Til 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Idrettskretsene
Norges Skiforbund
Norges skiskytterforbund 
Norges Fotballforbund
Norges Ishockeyforbund
Norsk Bilsportforbund
NRK TV
TV2
Kringkastingsrådet v/julie Brodtkorb                                                   

Kopi: Kulturminister Abid O. Raja

                                                                                                                                                                                                  Oslo 31. april 2021

La «Idrett uten alkohol» være mer enn fine ord

Idrett.png

Forbundet Mot Rusgift har i sitt årsmøte den 24. april 2021 drøftet situasjonen når det gjeøder spørsmålet om alkohol innen idretten, og mener at Idrettstinget i 2004 gjorde et klart og riktig vedtak: «Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal framstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng».

Bakgrunnen er grei: Idretten skal være for alle og alle skal oppleve et trygt og alkoholfritt miljø. I særdeleshet legger vedtaket fra 2004 vekt på et trygt og inkluderende miljø for barn og ungdom.

Norske toppidrettsutøvere er forbilder for 800 000 barn og unge i den organiserte idretten.  Idretten er også en opplevelses og læringsarena for unge og voksne, enten vi finner dem på banen, på tribunen eller foran TV-apparatet. Det er ikke likegyldig hvilke verdier og praksis som formidles.

Likevel dukker ønsket om alkohol og alkoholsalg opp hele tiden. Det er allerede mange av arenaene til elitefotballen som har alkoholsalg på VIP-losjene, og Fotballforbundet vil utvide med å tillate ølsalg til ordinære publikummere. Det er penger i ølsalg, og da er kanskje ikke prinsippene så viktige lenger. Høyre har foreløpig blitt nedstemt da de fulgte opp og fremmet et tilsvarende forslag i Oslo Bystyre.

Alkoholbruken angår alle. Utøvere og supportere, voksne og unger. Vi har sett bildene fra arrangementer i Holmenkollen der fulle folk ødelegger for både seg selv, andre publikummere og utøvere. Ledere på tur med unge utøvere må noen ganger ha seg en pils eller drink på kvelden etter at ungene har lagt seg. Vi ser også et økende fokus på alkohol i tilknytning til utøvernes feiring av egne seire, det være seg i målområdet eller på banketten etterpå. Det er flott med idrettsglede, og feiring av medaljer er vel fortjent, men dusjen fra champagneflaskene lærer oss at feiring er synonymt med alkohol. Media er med ved å understreke behovet for alkohol når de spør om det blir en «noe godt i glasset» når seieren skal feires.

All honnør til hopperen Silje Opseth, verdiambassadør for kampanjen «idrett uten alkohol» i regi av Edru Livsstil, som sier til NRK: «Eg syns ikkje det er rett at foreldre og trenarar skal drikke alkohol når dei har barn rundt seg, som har lyst til å prestere på ein idrettsarena. Og eg trur verda hadde vore ein betre stad om vi tok vekk alt som har med alkohol å gjere».

Forbundet mot Rusgift ønsker at idretten skal bli en alkoholfri sone, og at alle idrettsutøvere bør bli ambassadører for idrett som et trygt, inkluderende og alkoholfritt miljø.  Vi oppfordrer idrettens organisasjoner til selv å følge opp de fine målsettingene og fremme en idrett uten alkohol, både på tribunene og i det daglige barne- og ungdomsidrettsarbeidet, hvor både trenere, ledere og foreldre utgjør viktige målgrupper og forbilder.

Underskrift_300x192.png