Nyheter

Alkohol med folk fra jobben kan føre til vanskelige grenseoppganger

Grensen mellom jobb og privatliv

2012-03-21

Belastende hendelser i alkoholpåvirket tilstand mellom folk som jobber sammen, kan skape mye uklarhet.


AKAN-aktivitet

Prøver å endre drikkevaner i arbeidslivet


2012-02-07

Ny test har avdekket at hundrevis av arbeidstakere i en rekke ulike virksomheter står i fare for å utvikle alkoholproblemer hvis de ikke endrer drikkevanene sine.


Kvinner, alkohol og tabu

2007-12-31
osmundsen-100

Fordelen med kvinnenettverk, slik vi kjenner dem, er at de oppdager og tar opp problemstillinger som gjelder kvinner spesielt og deler erfaringer. I rusgiftfeltet er det mange problemstillinger som kan være særskilte for kvinner, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.


Fyllefest skaper ingen lagånd


2007-11-07

Julebordet kan gi dårlig arbeidsmiljø mener rusforsker Hildegunn Sagvaag. Det er på tide at en tar tak i de negative elementene som forventning om fri bar, drikkepress og konflikter.


En million av oss:

I bakrus på jobb

2006-08-28

Nær en million nordmenn har hatt problemer med å fungere på jobben fordi de har vært i bakrus. En av ti har skulket dagen derpå. Ifølge en ny undersøkelse har fire av ti hatt problemer med å fungere på jobben dagen etter at de har drukket alkohol. Over 160.000 yrkesaktive er regelmessig i bakrus på jobben.


Drikking i arbeidslivet:

Nordmenn drikker mer på jobben


2005-05-26

Bare 9% av norske virksomheter driver et rusgiftforebyggende arbeid blant sine ansatte. Samtidig øker tilgangen til alkohol i arbeidsrelaterte sammenhenger.


Ny forskning:

Alkohol fører til 1,2 millioner tapte arbeidsdager pr. år

2005-05-26

Alkohol fører til økt sykefravær og tapte inntekter både for arbeidsgivere og samfunn. 1,2- 1,3 millioner arbeidsdager går tapt hvert år, viser ny undersøkelse.


Byggmesteren:

Alkoholpromille gir prosenter i sykefravær


2005-03-11

I Sverige er det registrert økt forekomst av alkoholrelaterte sykdommer etter at spritavgiftene er redusert, importrestriksjonene nær fjernet og forbruket økt.


Promille

Dørum foreslår å øke sikkerheten til sjøs

2004-04-04

Justisminister Odd Einar Dørum foreslår en fast promillegrense for større skip på 0,2 promille for å redusere risikoen for ulykkessituasjoner til sjøs.


Målselv kommune

Tillater ikke lenger vinlotteri


2004-03-07

Ansatte i Målselv kommune får ikke lenger arrangere vinlotteri på jobb. Rådmannen oppfordrer heller til alternative utlodninger.


Arbeidsliv:

Sykefravær kan skyldes skjulte alkoholproblemer

2003-11-20

Svenske forskere regner med at det ligger skjulte alkoholproblemer bak minst 15 prosent av alle lange sykefravær og uførepensjoneringer.


Lederutfordringen:

Hva gjør du når mannskapet drikker?


2003-10-08

Mange enkeltmennesker er blitt hardt rammet av alkoholkulturen i HSD. Når en bedrift blir så hardt rammet av alkoholskandaler, er det ledelsen som har ansvaret.