FMR har vedtatt et nytt og spennende prinsipprogram

Nytt prinsipprogram for FMR

Publisert 2018-04-24

prisipprogram-forside.jpgForbundet Mot Rusgift har hatt årsmøte og vedtatt et nytt prinsipprogram for rusgiftmotstanden. Programmet inneholder både visjoner og mål for kampen mot alkohol og narkotika, det skisserer hvilke verdier Forbundet Mot Rusgift vil bygge sitt arbeid på.

Du kan laste ned prinsipprogrammet som pdf her.

Programmet legger hovedvekten på alkoholpolitikken, og gjennomgår både forebygging, behandling, og rehabilitering. Men det knyttes også an til narkotikapolitikken.Tilslutt minner programmet om at selv om FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som stiller krav til samfunnet, stiller organisasjonen krav til seg selv og sine medlemmer. Her begrunnes hvorfor FMR stiller krav til medlemmene om å avstå fra all bruk av alkohol og narkotika. Det heter bl.a.:

"Spørsmålet om avholdsstandpunktet er derfor i hovedsak et spørsmål om politisk og samfunnsmessig standpunkt og ikke bare et personlig spørsmål. Det er ikke et privat spørsmål om en skal holde på med å styrke rusgiftkulturen eller om en skal motarbeide eller svekke den.

Ved konsekvent å nekte bruk av alkohol eller andre rusgifter oppnår vi å bryte det drikkepresset vi til daglig blir utsatt for. Vi oppnår at det blir debatt om spørsmålet der vi ferdes og at flere tar til å tenke over saken.

Ved å bygge ut og kjempe for rusgiftfrie miljø, og selv gå foran med gode eksempler, kan vi være med på å overbevise andre om at en rusgiftfri livsstil er mulig og ønskelig, og dermed også gi dem lyst og mot til å prøve selv.

Avhold er en metode for å vise solidaritet med alle rusgiftskadde, og med alle dem som kommer til å bli det som følge av den sterke alkoholtradisjonen og den utbredte alkoholspredningen i samfunnet. Men framfor alt er det en metode til å vise solidaritet med den eller de i alkoholbrukerens omgivelser, pårørende, kolleger, studiekamerater, venner, som blir utsatt for negative effekter av hans eller hennes alkoholbruk."

Prinsipprogrammet er tilgjengelig i papirformat for alle som ønsker å lese det. 

Du kan laste ned prinsipprogrammet som pdf her.