1 / 8 
 
Ankomst 
Ankomst
Deltakerne ankommer Rådhuset og leter etter sine navneskilt