Etter APs landsmøte:

Veien videre for rusreformen

Det var knyttet stor spenning til Arbeiderpartiets landsmøte som gikk av stabelen denne helgen. Å vedta et nytt stortingsprogram kommer sjelden uten forventninger, særlig for et statsbærende parti som Arbeiderpartiet. Likevel var det knyttet særlig spenning til debatten om rusreformen. Heldigvis valgte partiet å trekke i nødbremsen og si nei til en avkriminalisering av narkotika. Hva betyr det for veien videre i behandlingen av reformen? 

Det viktigste punktet i Arbeiderpartiets rusvedtak var et nei til en generell avkriminalisering. Det var både det modige og riktige valget. Debatten rundt reformen har vært lang og krevende, og albuene har vært spisse. Derfor er det viktig at vi har fått en foreløpig konklusjon. Det gir både ro og mulighet til å styrke arbeidet med forebygging og behandling av de som sliter med avhengighet.

heroin sprøyte.jpg

Dette er de viktigste punktene fra landsmøtet:

  • Nei til en avkriminalisering av narkotika.
  • Differensiering av straffenivået. Rekreasjonsbrukerne vil fortsatt få straff og bøter, men de tyngste brukerne vil slippe straffereaksjoner og får tilbud om behandling.
  • Begrensing av hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser blir stående på rullebladet.
  • Gjennomføre en behandlingsreform for de tunge brukerne.

Slik vi ser det sikrer vedtakene et bedre behandlings- og forebyggingstilbud for de narkotikaavhengige. Samtidig setter ikke politikken livene til barn og unge i fare ved at det blir mer narkotika i samfunnet og flere brukere. Det er et godt utgangspunkt for å bygge videre på et tverrpolitisk flertall. Målet er å sikre en narkotikapolitikk som reduserer bruk og overdosetall.   

Hva betyr disse vedtakene konkret for veien videre? Uten Arbeiderpartiet er det ikke flertall for rusreformen på Stortinget. Partiene Ap, Sp og FrP utgjør et flertall, og alle tre har sagt nei til en avkriminalisering. Både Høyre og Venstre har tilbudt seg å gå i forhandlinger om reformen, men det meste tyder på at de forhandlingene ikke vil føre til en avkriminalisering. Det er en stor seier for FMR som hele veien har vært en sterk motstander av regjeringens forslag. Slik vi ser det burde regjeringen trekke saken og la det nye stortingsflertallet etter valget være utgangspunktet for en ny reform. Det gir tid til å lage et nytt og bedre forslag som kan samle et sterkere tverrpolitisk flertall.

Rusreformen er satt opp til behandling i Stortinget den 3. juni. I mellomtiden følger vi nøye med og er klare til å ta debatten.

Knut T. Reinås, leder av Forbundet mot Rusgift