Narkotikapolitisk nyttårshilsen

cannabisblad med kryss over

En narkotikaliberal bølge ser ut til å spre seg i den vestlige verden. I USA har flere stater etter folkeavstemning bestemt seg for å legalisere cannabis (hasj og marihuana), det mest utbredte narkotiske stoffet. Også her i landet går legaliseringstilhengere inn for det samme, og det gjelder ikke bare cannabis, men også MDMA/Ecstasy og LSD bør etter deres mening gjøres tilgjengelig for fri avbenyttelse. Men her møter de motstand. 87 prosent av befolkningen mener innehav og bruk av cannabis fortsatt bør være forbudt og straffbart. Mens flere av ungdomspartiene har tatt til orde for en legalisering av hasj og marihuana, går ungdommens bruk av de samme stoffene sterkt nedover, og blant 15-16-åringene har Norge de laveste brukstallene i Europa. Dette er et paradoks som bare kan forklares ved at både ungdomspolitikere og enkelte andre politikere er blitt oppslukt av en medieskapt virkelighet, hvor den narkotikapolitiske situasjonen blir svartmalt. I den sammenhengen blir også motstandere av legalisering brennemerket som gledesdrepere og mørkemenn.

Nullvisjon

Legaliseringstilhengerne ønsker nullvisjonen i narkotikadebatten vekk. Det er ingen som tror på et samfunn kjemisk fritt for narkotika. Men ”Et narkotikafritt samfunn” er en visjon om et samfunn hvor stoffbruk forblir en uakseptabel adferd og et marginalt fenomen. Det blir en målestokk som den førte narkotikapolitikken kan vurderes i forhold til: Fører nye narkotikapolitiske tiltak til at vi nærmer oss eller fjerner oss fra målet? I tillegg er det uttrykk for et optimistisk menneskesyn: Stoffavhengige har selv ressurser til, sammen med gode hjelpere, å kjempe seg ut av avhengighet og gateliv og over i en rusgiftfri tilværelse. Denne visjonen er det vel verdt å holde på, slik også trafikksikkerhetsarbeidet har en nullvisjon, selv om det er usannsynlig at antallet trafikkulykker noen gang vil bli null. Også den statlige kampanjen mot overdoser har en erklært nullvisjon. I samsvar med dette bør også visjonen om et narkotikafritt samfunn bestå.

Helsetiltak

Nullvisjonen er ikke til hinder for at man innfører lavterskel helsetiltak, som sprøyteutdeling, varmestuer, boligsosiale tiltak, legemiddelassistert rehabilitering osv. Men hvert tiltak bør vurderes for seg.

Nullvisjonen er heller ikke til hinder for at narkotikaavhengige får behandling i helsevesenet. Det har de rett til allerede. Men 90 prosent av narkotikabrukerne er ikke avhengige, og har ikke behov for behandling eller helsehjelp. Kan noen mennesker røyke cannabis kontrollert, bruke kokain på utesteder og MDMA/ecstasy på raveparties uten at det får negative konsekvenser for dem? Ja, sannsynligvis. Men det finnes store sårbare grupper som også vil kunne ønske å gjøre det samme. Jeg nevner f.eks personer med psykiske problemer eller lidelser, personer som er vokst opp i rusgiftpregede familieforhold, personer som liker å ta risiko. Alle disse gruppene vil få økte vansker som følge av en økt tilgjengelighet og en økt sosial akseptering av narkotika. I virkeligheten er intet menneskeliv problemfritt, og jo flere risikofaktorer vi omgir oss med, jo flere av oss vil få problemer. Narkotika er en risikofaktor vi ikke behøver å få en økning av. Faktisk har tendensen blant unge vært en reduksjon det siste tiåret. Det store flertallet av folket ønsker at innehav og bruk av narkotika skal være forbudt og straffbart, på samme måte som også tyveri og en rekke andre handlinger er straffbare. Dette er en sunn og fornuftig innstilling. Det betyr ikke at vi bedriver noen krig mot verken narkotika eller tyveri. Ingen andre enn legaliseringstilhengerne snakker om krigen mot narkotika. For oss andre er det snakk om tiltak for å beskytte sårbare grupper og samfunnet mot et stort og unødvendig problem.

Bent Høie

– Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justis- til helsetjenesten, sier helseminister Høie til Dagbladet. Legaliseringsbevegelsen jubler. De tolker dette slik at de heretter skal få røyke sin hasj og marihuana i fred, uten innblanding fra politi og rettsvesen. Men Høyres programkomite har i sitt førsteutkast til stortingsprogram krevd skjerpede straffer for grov narkotikakriminalitet, og skriver: «Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak, som ikke er til hinder for en mer skadereduksjonsorientert tilnærming». Jeg må si jeg håper at denne edruelige holdningen til narkotika også vil nedfelle seg i Høyres program.

Hvorfor ikke hasj – når alkohol?

Alkohol er det stoffet som er mest utbredt i samfunnet, og som derfor også medfører de største skadene, både for en enkelte alkoholavhengige og for pårørende, og for alle andre som blir rammet av en eller annen alkoholrelatert skade, som promillekjøring, ulykker og vold. Alkoholen har en sosial og kulturell forankring i vårt samfunn som gjør at alkoholskadene må bekjempes med andre midler enn forbud. Men nettopp fordi alkoholen er så utbredt er den også de farligste trusselen for mange unges framtid og utsikter.

Men det er uinteressant om den ene rusgiften er «farligere» enn den andre. Det som betyr noe er at en legalisering av hasj og marihuana vil føre til økt bruk av disse stoffene. Vi må ta stilling til om det er bra med en omfattende bruk av hasj og marihuana, eller ikke. Og det er ikke bra, fordi det kommer til å føre til flere brukere, og det kommer til å føre til økt sløving. Vi kan ikke velge om vi vil ha alkohol eller hasj i samfunnet. Alkoholen har vi allerede, med de store problemene det medfører. Det er ingen grunn til å innføre et nytt problem, i tillegg til de alkoholproblemene vi har fra før. Cannabisbruken kommer heller ikke istedenfor alkoholen, Oftest går alkohol og hasj om hverandre, noe forskning også viser. Ca. 82 prosent av alle hasjbrukssituasjoner skjer i forbindelse med bruk av alkohol (Pape m.fl. 2009).

Godt nytt år

På denne bakgrunnen vil jeg ønske alle narkotikamotstandere et godt og framgangsrikt nytt år, og legaliseringstilhengerne vil jeg ønske god bedring.

       *      *
 •  Obat Luka Diabetes Tradisional Yang Ampuh

 • Med skremselspropaganda som næringsvei.
  Med all den feilinformasjon Knut T. Reinås har lagt ut om cannabis, så er det praktisk umulig og tilbakevise alle kunnskapsløse påstander med ett innlegg. Men vi tar noen av de kunnskapsløse og tøvete historiene hans og ønsker han god bedring. 87% av befolkningen sier nei. Her må Reinås ta frem kuleramma. I en stor spørreundersøkelse sier 34% av alle innbyggerne/skattebetalere mellom 19 og 64 år at de har brukt hasj mer enn en gang. Mellom 1,1 og 1,5 millioner Nordmenn bruker hasj i varierende grad. Det er ikke tvil om dette tallgrunnlaget blant landets forskere. Brukere har selvfølgelig venner og familie som sympatisører. Men så lenge den korrupte Staten stadig trapper opp de vannvittige overgrepene mot folket så er det er det risikofylt for borgerne å svare ja til legalisering på en telefon undersøkelse. Andre undersøkelser derimot viser nå at 6 av 10 Nordmenn er for legalisering. Reinås får en differanse på 47% på kuleramma si eller ca. 2,5 Millioner skattebetalere. Det er til å le høyt av. På området Schizofreni og psykoser er Reinås helt blank og burde ikke uttalt seg om noe som helst. 10 års omfattende forskning på Nederlands 16 Mil. Borgere viser at det ikke er ett eneste kjent tilfelle i Nederland der medisinsk cannabisbruk har ført til psykose. Forskningen omfatter flere hundre tusen pasienter bla. PTSD, ADHD og en lang rekke lidelses sykdommer. Styrken på THC innhold er helt fra 1% til 14-15% som er mest vanlig. Se: httpsSmilie/www.information.dk/indland/2014/02/hollandsk-undre.....k-cannabis Nederland er som kjent en foregangs nasjon når det gjelder forskning for samfunnet og egne borgere. Ta en tur til Amsterdam og sammenligne med Oslo så ser alle hva slags samfunn Nordmenn har gått/går glipp av. Forskjellen forklares enklest som himmel og helvete. Et Sitat fra Reinås: Det er uinteressant om den ene rusgiften er «farligere» enn den andre. Sitat slutt. Sitat 2: Vi må ta stilling til om det er bra med en omfattende bruk av hasj og marihuana, eller ikke. Og det er ikke bra, fordi det kommer til å føre til flere brukere, og det kommer til å føre til økt sløving. Sitat slutt. Det er altså uinteressant for Reinås at alkonarko ( alkohol ) dreper 200 i trafikken i året, fører til mange drap, svært mange voldtekter ( 80% blir henlagt ), 5000 dør som en direkte konsekvens, koster hver skattebetaler 4000 i året, er sterkt psykosefremkallende, fører til samboer/familievold, svært mange barn blir uføre osv. Cannabis bidrar ikke på noen av disse statistikkene. Sitat 2. Legalisering fører ikke til flere brukere det er en kjent sak. Norge har vesentlig større forbruk enn Nederland pga. forbudet. Cannabis er selvregulerende i alle NORMALsamfunn som regulerer og selger kvalitets kontrollert vare over disk MED ALDERSGRENSE. Videre: "Vi må ta stilling til om det er bra" og det gjør han alene og sier " Og det er ikke bra" og det kommer til å føre til økt sløving??? Det må vel være det sløveste vi har sett på trykk, og her kommer det mer: Cannabisbruken kommer heller ikke istedenfor alkoholen, Oftest går alkohol og hasj om hverandre, noe forskning også viser. Ca. 82 prosent av alle hasjbrukssituasjoner skjer i forbindelse med bruk av alkohol (Pape m.fl. 2009). Sitat slutt. URKOMISK!! 1,5 Mil. Skattebetalere kan bekrefte at om du tar en joint etter 2 halvlitere med øl,eller 2 svake drinker, så er det rett på do og full oppkast. Du må reise hjem om du er ute, og resten av kvelden er fullstendig ødelagt. Flere ti talls tusen tidligere alkoholikere her i landet priser seg lykkelig over at de har blitt tipset av andre om at cannabis kurerer alkoholisme om de selv går inn for det, og gjør det riktig. Det erstatter ikke alkoholens kraftige rustvirkning, men det spiller ingen rolle for dem, de er ute av alkohol helvete for godt. Og de får tilbake familie, venner og tidligere arbeids kolleger. og et NORMAL liv de aldri har hatt noen mulighet til å prøve. Reinås har imidlertid rett i EN påstand: Vi kan ikke velge om vi vil ha alkohol eller hasj i samfunnet. Alkoholen har vi allerede, med de store problemene det medfører. Så kan vi legge til, Vi har hatt utstrakt bruk av hasj siden begynnelsen av 70 tallet. Hasj selges i alle landets Kommuner uten aldersgrense. Tabu dreper! Fordelene med legalisering gjelder alle Nordmenn selv om de ikke er brukere. NÅ MÅ NORDMENN VÅKNE. Feil-kriminalisering er rota til alt ondt. Det er kjente saker for historikere, forskere og professorer. Nå er Nordmenn en blanda befolkning fra hele verden. Mange har opplevd krig, tortur, feil-kriminalisering, undertrykkelse og hat i generasjoner Det har ført til terror. Mange har levd som flyktninger hele livet. Cannabis legalisering er integrerende og det er terror forebyggende. 50% av all terror har sosiale årsaker. Til alle Nordmenn som hater korrupsjon. En legalisering er et KRAFTIG tilbakeslag mot korrupsjonen. Rundt i alle landets lokale diktaturer, i små og mellomstore byer, men også generelt. Ingen fornuftige Nordmenn protesterer på det.Det blir aldri noe ønsket samfunn i Norge uten at det legaliseres NÅ! Vi kan ikke velge bort hasj i Norge. Hasj har kommet for å bli.

 •  Antony
  Skrevet av Anonym [16.05 03:39]
 •  Jhon
  Skrevet av Anonym [15.05 04:04]
 •  Veldig godt innlegg
  Skrevet av Caroline (caroh84 AT yahoo DOT com) [17.02 10:41]


Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter