26. juni: Internasjonal dag mot narkotika

Dagen markerer arbeidet mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. 

Ja til rusen livet gir deg.jpg

Den internasjonale handelen med narkotika bidrar til økt kriminalitet og finansierer konflikter og terrorvirksomhet.er ledende i FNs globale kampanje mot ulovlige rusmidler. Narkotikabruk er ødeleggende for enkeltpersoner, familier og samfunnet i sin helhet. 
Generalforsamlingen vedtok i 1987 at denne datoen skal markere FNs arbeid med å bedre arbeidet mot misbruk og handel med narkotika.
I anledning dagen har FMR sendt følgende tekst til FNs kontor for narkotika og kriminalitet og andre narkotikarelevante organer i FN og EU, inkludert EMCDDA:

26. juni FNs internasjonale dag mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. 

FNs konvensjon om barns rettigheter sier:  " Alle barn og unge skal beskyttes mot narkotikasalg og bruk av narkotika.".

For å følge dette målet må vi legge stor vekt på viktigheten av primær narkotikaforebygging. Vi vet ikke proporsjonene til alle statlige penger som opprinnelig går til, eller som senere ender opp (hovedsakelig via regjerings- og kommunebeslutninger) som primær forebygging (forhindrer starten på narkotikamisbruk) og deretter sekundær forebygging (tilrettelegging av helse- og ambulansetjenester, gjennom sykehusinnleggelse og all medisinsk tilstedeværelse gjennom den lange behandlingsprosessen) og deretter tertiær forebygging.

Vi ber om større budsjett-tilskudd til Primærforebygging.

Hvis budsjettmidler som går til sekundær- og tertiærforebygging overstiger de beløp som går  til primær forebygging, er det klart at primærdelen av narkotikastrategien er for dårlig. De pengene som går til sekundær og tertiær blir tydeligvis brukt på de negative resultatene som skyldes en totalt utilstrekkelig primær forebyggingspolitikk.

"EUs handlingsplan inneholder en spesifikk tidsplan for disse tiltakene, en liste over ansvarlige politikkdeltakere og en rekke indikatorer for å måle effektiviteten. Planen ble utarbeidet av nasjonale og EU-representanter i rådets horisontale narkotikagruppe (HDG) under portugisisk. EU-formannskap."

Vi bemerker med bekymring at arbeidsgruppen, ledet av Portugal, ikke nøye fulgte økningen i hjemløshet i medlemsland som har innført avkriminalisering av narkotika (Portugal og Tsjekkia) og andelen narkotikabruk i sin befolkning. Frekvensen av narkotikabruk blant hjemløse inngår ikke i undersøkelser utført av EMCDDA. Dette må tas opp.

Vi ber alle underskrivere av barnekonvensjonen om å etterleve dennr strengt, da den hindrer at barn blir utnyttet i narkotikahandel. Forebygging og ikke skadereduksjon gjennom avkriminalisering og andre strategier for skadereduksjon må være veien videre i det voksende narkotikamarkedet hvis vi seriøst vil beskytte barna våre.

 

Underskrivere: 

Dr Kenneth Finn (US) Co-Vice-President The International Academy on the Science and Impacts of Cannabis (IASIC1.org)  Mary Brett(Biologist) Chair Cannabis Skunk Sense UK (cannabisskunksense.co.uk) Knut T. Reinås:Head of the board of Forbundet Mot Rusgift, Norway: Eze Eluchi Esq (Lawyer) Exec Director PADDI, Lagos, Nigeria:  Deirdre Boyd - CEO, DB Recovery Resources UK: (DB@recoveryresources.com)  Heidi A Swan Author producer anti marijuana advocate(www.anightinjail.com) US: Herschel Baker International Liaison Director, Queensland Director Drug Free Australia (www.drugfree.org.au)A-CEART  Action Campaign for Education Against Road Tragedies(drug driving) Ireland; Shane W Varcoe, Exec Dir. Dalgarno Institute, Australia(www.dalgarnoinstitute.org.au) Bob McCoskrieNational Director - Family First NZ (New Zealand) Collis Parrett (member DFA Australia)  Geraldine Casey (Parents and families Australia; AB Lagersweij, Director Moedege Moeders, The Netherlands; Shay Cullen, Founder Exec Dir PREDA Foundation, Philippines (www.preda.org) Prof. Mary Cannon MB BCh BAO, FRCPsych, MSc, PhD  RCSI Ireland...... og Grainne Kenny, Ireland