MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO 4. september KL. 18.00-20.00.

Hva mener Oslo-partiene om rus?

Publisert 2023-09-01

Mandag den 4. september kl.18.00-20.00 inviterte FMR: Fellesskap – Menneskeverd – Rusfrihet,  i samarbeid med Actis Oslo og Akershus,  bystyrepartiene i Oslo til dueller om ruspolitikken på Litteraturhuset i Oslo.

Hva mener ditt parti om ruspolitikken i Oslo:

Panel debattmøte om alkohol 2.september 2015.jpg

Narkotikadrevet gjengkriminalitet, narkotikabruk i skolen, økende narkotikaakseptering blant unge og kokainbruk i utelivet? Hva mener ditt parti om avkriminalisering av narkotika? Hva mener ditt parti om ruskontrakter? Skal bruk og innehav av narkotika til eget bruk være forbudt? Hva skal vi gjøre med dem som bruker narkotika, men selv mener de ikke har noen problemer med illegale rusmidler?

 I alkoholpolitikken ønsker vi å vite om ditt parti vil bidra til alkoholfrie arenaer for unge. Hva mener dere om skjenking på festivaler der mindreårige har adgang? Skal det være anledning til å drikke alkohol i parker og på samlingssteder i Oslo? Hvilke tiltak vil ditt parti foreslå for å redusere alkoholbruken blant unge, og blant russen? Er Oslo-partiene fornøyd med at det knapt er noen frivillige alkoholkritiske organisasjoner igjen som mottar tilskudd fra Oslo kommune?

Følgende 9 partier stiller til dyst: Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti

Stedet er Kverneland, Litteraturhuset i Oslo,  Wergelandsveien 29.
Tidspunkt kl. 18.00-20.00.

Gratis inngang. Lett servering. Alle velkomne