Nyhetsarkiv

17. november kl. 18.00-19.30 Møterommet på Samfunnet, NMBU

Cannabis og hjernen

2021-11-15

Foredrag om effekter av cannabis på hjernen


FMR ønsker deg et godt valg!


2021-08-30

De siste ukene har Forbundet mot Rusgift trillet terningen på valgprogrammet til stortingspartiene. Til tross for at det har vært stort spenn i hvilket terningkast partiene har fått er FMR glad for at samtlige partier har funnet stor plass til narkotikapolitikk og/eller alkoholpolitikk i sine programmer. Denne uken kommer vi med våre betraktninger, og hvilke saker vi mener burde prioriteres etter 13. september. 


FMR på Arendalsuka 2021

2021-08-18

Arendalsuka er godt i gang og FMR har også i år stand hele uka.


Overdosedødsfall

En mulig folkehelsekrise


2021-07-19

Nye tall for narkotikautløste dødsfall ble nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere antall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 flere enn i 2019. Det er både triste og bekymrende tall. Heroindødsfallene kan se ut til å stige, til 75, noe som er 21 flere enn året før. Den sterke økningen i fjor tror FHI kan ha å gjøre med forekomsten av ekstra sterk heroin i det illegale markedet. Den gradvise reduksjonen i heroindødsfall i de foregående årene kan skyldes at de døde av heroin blir stadig eldre, og at nyrekrutteringen til heroinbruk de siste årene kan se ut til å ha vært lavere.


Om narkotikaavhengige i fengsel

Dem rusreformen glemte

2021-05-20

Undertegnede har et innlegg i Klassekampen i dag 20.05, men siden det ligger bak betalingsmur, legger jeg det ut her..


Uttalelse fra FMRs årsmøte 2021

NEI TIL MER LIBERAL ALKOHOLPOLITIKK


2021-05-03

FMR diskuterte på sitt årsmøte de alkoholpolitiske forslagene som Høyre legger fram på sitt landsmøte om to uker, og vedtok å sende en uttalelse til ulike organisasjonsledd i Høyre. 


Årtsmøteuttalelse 2021

Nei til avkriminalisering av narkotika

2021-05-03

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte å sende uttalelsen nedenfor til Stortingets justiskomite og Stortingets helse- omsorgskomite:


Uttalelse fra FMRs årsmøte 24. april:

Narkotikarelaterte dødsfall.


2021-04-30

På sitt årsmøte den 24. april diskuterte Forbundet Mot Rusgift hva som kan gjøres for å motvirke overdoser, og vedtok å sende følgende uttalelse til helseministeren, helsedirektøren og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg:


Stor interesse hos lokalpolitikere

Webinar om narkotikapolitikk

2020-11-20

Politikere og helsefolk fra kommuner fra hele landet var deltakere på Forbundet Mot Rusgifts webinar om narkotikapolitikk.


Fagdag 6. november

Barns og unges situasjon etter rusreformen


2020-09-23

Et regjeringsnedsatt utvalg, Rusreformutvalget, la i desember 2019 fram et forslag til en ny organisering av rustiltakene når det gjelder kommunenes og politiets rolle. Spesielt har det vært debattert rundt utvalgets forslag om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika i mindre mengder. En viktig del av debatten er også barnas situasjon fra et forebyggings- og hjelpeperspektiv. Et eget kapittel i Rusreformutvalgets innstilling gjelder våre internasjonale forpliktelser i relasjon til FNs barnekonvensjon og FNs tre narkotikakonvensjoner.  Barnas situasjon etter en rusreform ble grundig belyst i denne konferansen.

 


Uttalelse fra FMRs årsmøte

Alkoholfrie drikker til restaurantene

2020-09-23

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte en uttalelse om alkoholfrie drikker, og muligheten for at Vinmonopolet også kan levere til kafeer og restauranter. Uttalelsen er sendt til regjeringen og Vinmonopolets ledelse.


Tiltak for å redusere smittefaren og alkoholskadene

Korona og alkohol


2020-09-15

FORBUNDET MOT RUSGIFT SITT ÅRSMØTE HAR avgitt en uttalelse om sammenhengen mellom alkohol, korona og smittevern. Uttalesen går til statsministeren, helseministeren og justisministeren.


Høyres alkoholpolitikk

2020-09-14

Forbundet Mot Rusgift sitt årsmøte har reagert på forslagene om liberalisering av alkoholpolitikken i Høyres programkomites førsteutkast til nytt partiprgram. Uttalelsen er oversendt Helse- og omsorgsminister Bent Høie og distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland.


Markeres over hele verden

FNs internasjonale dag mot narkotika og ulovlig narkotikaomsetning 26. juni


2020-06-24

FN oppfordrer hvert år medlemsland og organisasjoner og enkeltpersoner til å markere arbeidet mot narkotika på samme dag, 26 juni.


Nytt initiativ vedr. rusreformen:

Foreldreoppropet mot narkotika

2020-05-12
Foreldreoppropet_998x666

Forbundet Mot Rusgift har i dag, sammen med en rekke andre organisasjoner og foreldregrupper sluttet seg til Foreldreoppropet mot narkotika.


1. mai-tale

Fortsatt kamp


2020-05-01
Portrett av Knut T. Reinås

FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås holdt også i år sin 1. mai-tale. Talen var preget av kommentarer rundt rusreformutvalgets utredning og regjeringens invitasjon til å kommen med innspill til en ny alkoholstrategi.


Bent Høie og Bjørn Guldvog:

Hasjtørke i coronaens tid

2020-04-27
Røyke heroin_230x138

Nedstengningen av samfunnet har ført til mindre tilgang til stoffer som hasj, amfetamin og heroin. For mange kan dette være en anledning til å slutte på egen hånd. Men mange avhengige trenger hjelp til dette. Da må behandlingsapparatet stå klart til å ta i mot. Istedet stenges lavterskeltiltakene, rusmiljøene samles, og mange her er i en risikogruppe ved eventuell coronasmitte. Helseminister og helsedirektør bes om å gjøre behandlingstiltakene ekstra tilgjengelige for rusavhengige nå.


Høring rusreformutvalget

Forbundet Mot Rusgift har avgitt høringsuttalelse


2020-04-08
cannabisrøyker

Forbundet Mot Rusgift har avgitt sitt høringssvar til rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering av bruk og innehav til eget bruk av narkotika. Uttalelsen kan oppsummeres i 18 korte punkter: 
 

 • Mandatet gjelder forbedring av forholdene for de tyngste brukerne
 • Forslaget medfører ingen merkbare endringer i tilbudet til de tunge brukerne
 • Rusreformutvalgets forslag fører til mer stoffbruk blant barn og unge
 • Rusreformutvalget følger ikke opp regjeringens ønske om reaksjoner for narkotikabruk
 • Rusreformutvalget ser bort fra narkotikaens plass i gjengkriminaliteten blant barn og unge
 • Vi etterlyser en analyse av hva rusreformen vil bety for barn
 • Rusreformutvalgets forslag er i strid med Norges internasjonale forpliktelser
 • Rusreformutvalget er selektive i sine valg av forskning og rapporter
 • Politiet samarbeider allerede godt med kommunene og spesialisthelsetjenesten
 • Politiet vil bli fratatt en vesentlig del av sine arbeidsverktøy for å forebygge og avdekke narkotikabruk
 • Politiets forvaltningsoppgaver vil bli vanskeliggjort
 • Skadefølgeprinsippet tilsier straffbarhet når familiens og samfunnets interesser rammes
 • Bruk av dopingmidler er straffbart – det bør også narkotikabruk være
 • Rusreformutvalgets mengdegrenser innebærer en drastisk forhøyelse av riksadvokatens tilsvarende grenser fra 2014, f.eks. fra 2 til 20 doser heroin.
 • Helsevesenet er ikke i stand til å ta mer ansvar enn det allerede gjør innenfor sine nåværende rammer
 • Rådgivningsnemnder kan være en god ide, dersom de kan skjære igjennom byråkratiet og ventetidene når noen søker behandling
 • Rusreformen er i ferd med å bli del av en ny og sterkere narkotikakultur
 • Uten friske midler blir rusreformen bare et slag i lufta.

Henvendelse til helseminister Bent Høie og Helsedirektør Bjørn Guldvog

Nedprioritering av rusbehandling p.g.a. korona er ikke formålstjenlig

2020-03-23
Overdose_250x167

Forbundet Mot Rusgift har i dag sendt en henvendelse til helseminister Høie og helsedirektør Guldvog, hvor man kritiserer den nedprioritering av rusbehandlng som helsemyndighetene nå foretar som følge av korona-situasjonen.


Møte om Rusreformen

Vellykket i Trondheim


2020-02-24
Hjerne

Vitenparken, Ås den 22. januar kl. 18.00

Rusreform - hvordan beskytter vi barna?

2020-01-14
Ungdommer som ikke bruker hasj

Rusreform - hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Foredrag v/forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås


Nye medkamenter i LAR

Langtidsvirkende medikamenter best


2019-11-21
Thomas Clausen og Lars Tanum

Mange nye perspektiver fra Thomas Clausen og Lars Tanum, da Forbundet Mot Rusgift arrangerte folkemøte om nye medikamenter i LAR.


Narkotikapolitikk

Oppgjør med avkriminaliseringstankegangen

2019-11-18

Tidligere tolldiektør, Bjørn Røse, tar i dag et kraftig oppgjør med avmriminaliseringstankegangen i narkotikapolitikken. http://bit.ly/2r4rRpQ


Tirsdag 8. oktober kl. 18.00 i Kristiansand:

Avkriminalisering/ legalisering av narkotika – hvor lurt er det?


2019-10-04
©PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAGNIEN PatriceIllustration sur la consommation de drogue douce chez les jeunesUn adolescent fumant un joint de cannabis devant un lycee

Innledning til debatt ved Knut T. Reinås, sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift.


Verdens alkoholfrie dag 3. oktober

Alkohol - kutt ned - kutt ut?

2019-10-03
kuttnedkuttut-colage-stor

I dag, 3. oktober er det verdens alkoholfrie dag. Selv om dagen neppe blir alkoholfri for alle, er det mange som er bekymret både for sin egen alkoholbruk eller for noen de står nært. Forbundet Mot Rusgift har utarbeidet en selvhjelpsveileder som kan hjelpe deg til å drikke mindre eller kutte ut alkoholen. Kanskje den kan hjelpe deg også. Ha en god, alkoholfri dag. http://fmr.no/alkohol-kutt-ned-kutt-ut.4599703-77995.html


Onsdag 2. oktober kl. 18.00 i Bergen:

Avkriminalisering/legalisering av narkotika – hvor lurt er det?


2019-09-27
Hasjbruker

Rusreformutvalget diskuterer hvordan framtidens narkotikapolitikk skal være. FMR arrangerer åpent møte i Bergen om dette den 2. oktober.

 


Stavanger 1. oktober 2019 kl. 18.00

Avkriminalisering/legalisering av narkotika – hvor lurt er det?

2019-09-27
Dophue_300x408

Rusreformutvalget utarbeider nå et utkast til ny rusreform. Etter hva ryktene forteller vil det komme et forslag om avkriminalisering av narkotika..
 


Tromsø onsdag den 18. september

Avkriminalisering/legalisering av narkotika – er det så lurt da?


2019-09-16
Dophue

Åpent møte: Tid: onsdag den 18. kl. 18.00 – 20,00

Sted: Quality Saga Hotell: Richard With's pl. 2 Tromsø

Foredrag ved sosiolog/forbundsleder Knut T. Reinås:
Avkriminalisering/legalisering av narkotika - er det så lurt da?
Gratis inngang
Lett servering
Alle velkommen


Bystyrepolitikerne svarer den 3. september på Litteraturhuset kl. 18.00

Alkoholpolitikk foran Oslo-valget

2019-08-29
Panel debattmøte om alkohol 2

Bystyrepolitikerne svarer 27. august kl.18.00, Litteraturhuset i Oslo

Narkotikapolitikk foran Oslo-valget


2019-08-24
Sprøyte og pulver

Forbundet Mot Rusgift og Actis Oslo og Akershus inviterer samtlige partier i Oslo bystyre til å svare