Ny bok om Det Nytter!

Vi greide det banner - lite
Det nytter å ta opp kampen mot egne rusgiftproblemer. Det nytter å skape seg et verdig liv. Og det nytter å hjelpe dem som vil ut av rusgiftavhengighet. Dette er hovedbudskapet i boka "Vi greide det - 21 historier som viser at Det Nytter".
Vi greide det I boka "Vi greide det" forteller 21 tidligere alkohol- og narkotikaavhengige sine historier. Men deres historier begynner der mange andre slutter. De forteller om veien ut av rusgiftproblemene, ikke bare om veien inn og hvor tungt det er å være rusgiftavhengig. Historiene ble fortalt på en dialogkonferanse som Det Nytter-bevegelsen hadde høsten 2002. Målet for Det Nytter er å fortelle mange slike historier, så ofte som mulig og til flest mulig. Slik kan flere bli inspirert til å prøve å bryte ut av avhengigheten og få tro på at det kan nytte. Poenget er ikke å narre noen til å tro at det er enkelt å starte livet på nytt, men å inspirere noen til å tro at det er mulig å gjøre det!

Bestill boka her.

Mediene dyrker "døden på Oslo S", og det er lett å få inntrykk av at rusgiftavhengighet er en skjebne du bare må godta og at det går galt med alle til slutt. Jo da, mange sliter med sine rusgiftproblemer, og mye kunne vært bedre i norsk narkotikapolitikk. Dette må det gjøres noe med. Men det er like viktig å holde fast på at mange klarer seg - og rendyrke og utvikle det som viser seg å være til hjelp. Det er flere som dør av troen på at det ikke nytter enn det er folk som dør av narkotika her i landet.

Tidligere rusgiftavhengige sitter på erfaringer og kunnskap som i mye større grad burde brukes til å forbedre hjelpeapparatet. Boka "Vi greide det" drøfter erfaringene som de 21 har gjort seg på sine mange veier gjennom hjelpeapparatet. Den munner ut i noen gode råd og anbefalinger til pårørende, politikere, organisasjonsledere og ansatte i hjelpeapparatet.

Boka konkluderer med at rusgiftproblematikk handler om å leve, mer enn om flasker, sprøyter og stoffer. Og at folk trenger folk, uansett om det dreier seg om forebygging, behandling eller rehabilitering: Mennesker som møtes som mennesker. Folk som er villige til å "se" medmennesker som trenger det. Mennesker som er villige til å strekke ut ei hand og holde, også når det blir tungt. Mennesker som respekterer og støtter også dem som sliter med livet sitt og ikke kan dekke seg bak en flott fasade. Med dette utgangspunktet blir mulighetene mange: Alle kan bidra til å forebygge og løse rusproblemer. Alle kan gjøre noe. Alle kan gjøre noe der de er. Alle kan gjøre noe som den de er, enten det er som foreldre, søsken, besteforeldre, venner, kolleger eller ansatte i hjelpeapparatet. Det nytter å være medmenneske. Og da blir det enklere å være menneske.

"Vi greide det" er skrevet av frilansjournalist Dag Endal og utgitt av Forbundet Mot Rusgift og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, i samarbeid med Det Nytter-nettverket. Boka kan bestilles fra FMR, Torggata 1, 0181 Oslo, på telefon 23 21 45 26 eller pr. e-post: post@fmr.no, eller benytt bestillingsskjemaet du finner her.
Pris kr. 200,- pluss porto. Kan også kjøpes hos bokhandlere.
Kontaktperson:
Dag Endal, tlf. 22 32 74 11 el. 911 84 388
E-post: dag.endal@smartcall.no

Du kan lese et referat fra lanseringskonferansen for boka her.