FMR triller terningen: Arbeiderpartiet

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk Høyre terningkast tre. Siste parti ut er Arbeiderpartiet.  
 

Arbeiderpartiet.png

Alkoholpolitikk 

Arbeiderpartiet sier selv at de vil føre en restriktiv alkoholpolitikk. Førsteinntrykket til programmet styrker denne oppfatningen, ved at partiet ønsker å videreføre dagens alkoholpolitiske linje. For å starte med det positive ønsker partiet å «opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle». Om dette i praksis betyr at alkoholpolitikken strammes inn eller ikke vil tiden vise. Videre ønsker partiet å sørge for retningslinjer på norske arbeidsplasser og økt forebygging i skolen. I arbeidsmiljøloven er norske arbeidsplasser allerede underlagt visse retningslinjer for alkoholbruk, om partiet ønsker å ta ytterligere skritt er opp til tolkning av den enkelte.  

Imidlertid bukker Arbeiderpartiet under for økonomiske krefter, da de likevel går inn for gårdssalg av lokalproduserte alkoholholdige drikker. Det kommer til å øke alkoholbruken og tilgjengeligheten av alkohol i samfunnet, som igjen bidrar til å undergrave Vinmonopolets legitimitet.  

 

Ellers skrives det lite om alkohol i Arbeiderpartiet program. Dette illustreres ved at de omstridte spørsmålene rundt tax-free og grensehandel ikke nevnes med et ord.  

Arbeiderpartiet snakker fint og flott om å innføre en restriktiv alkoholpolitikk og øke forebyggingsinnsatsen i skolen. Dessverre er partiprogrammet tynt, uten noen konkrete tiltak for å realisere dette. Vi skulle gjerne ha visst hvilke endringer Arbeiderpartiet faktisk ønsker å foreta. Den manglende evnen til å konkretisere gir oss ikke en annen mulighet enn å gi Arbeiderpartiet sin alkoholpolitikk en treer. 

Terningkast: 3   Terningskast 3_117x121.png 

Ruspolitikk 

I ruspolitikken har Arbeiderpartiet gått grundigere til verks enn i alkoholpolitikken, og har mange punkter som dekker både forebygging og oppfølgning.  

Det er flere gode tiltak i Arbeiderpartiets program. Partiet går imot avkriminalisering av narkotika, de vil heller gå inn for å styrke politiet og øke forebyggingsinnsatsen i skolen. De vil også gjøre mye for å styrke kompetansen i hjelpeapparatet, og gi de rusavhengige mer, bedre og tidligere hjelp. Arbeiderpartiet ønsker også å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Et sårt tiltrengt løft.

 

I tillegg går partiet inn for å heve kompetansen til sykepleiere innen rusomsorgen og gi helsesykepleiere generell henvisningsrett til BUP.  Arbeiderpartiet sier nei til avkriminalisering, men sier samtidig at de ikke ønsker å straffe ”tunge rusmisbrukere”. Dette er et juridisk vanskelig standpunkt for partiet, som vi oppfordrer dem på det sterkeste til å finne en konstruktiv løsning på. I programmet legger partiet også opp til at de vil evaluere ungdomskontraktene. Dette kan tyde på at de ønsker å videreføre disse. Vi er også svært fornøyde med at de vil øke ressursene til politiets innsats mot narkotikasalg og -kriminalitet.  

På flere punkter i programmet er partiet derimot alt for uklare, og dette trekker resultatet ned. Når de vil «bedre livssituasjon og verdighet og redusere stigma for personer med rusproblemer» kan man undre seg på hvordan dette skal skje. Det samme gjelder når partiet vil «forsterke kommunenes økonomi og ressurser slik at de kan tilby helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler». Hvor havner disse midlene? Vil de gå inn i kommunenes rammebevilgning, det vil si inn i det store sluket, eller bli øremerket formålet? Et gapende hull i partiprogrammet er også mangelen på politikk for rusavhengige innenfor kriminalomsorgen.   

 

Alt i alt er det mye bra i ruspolitikken til Arbeiderpartiet. Partiet er mot rusreformen, de har et klart ønske om å styrke politiets arbeid og går inn for å styrke hjelpeapparatet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det er derimot noe uklart hvordan de skal oppnå dette. Disse uklarhetene i programmet trekker noe ned. I denne omgang triller vi derfor en femmer for Arbeiderpartiet sin ruspolitikk.  

Terningkast: 5   terningkast_5_100x100[1].png 

Oppsummering 

FMR sin vurdering er at Arbeiderpartiet leverer et helt middels program, ruspolitikken trekker opp og alkoholpolitikken trekker ned.  

Selv om Arbeiderpartiet skal ha honnør for å ha utviklet hele 21 punkter til deres alkohol- og narkotikapolitikk, sitter FMR igjen med flere spørsmål enn svar. Både samlet og separat er tiltakene uklare og tvetydige, som gjør det vanskelig å forstå hva partiet faktisk ønsker å gjennomføre. Intensjonene og noen av tiltakene er gode, men samlet gjør ikke dette opp for helheten, som kan sies å være slapp og lite konkret.  

På denne bakgrunnen må vi gi partiet samlet en terningkast 3.  

Terningkast: 3   Terningskast 3_117x121[1].png