FMR TRILLER TERNINGEN: RØDT

FMR triller terningen: Rødt

Hver uke frem mot stortingsvalget vil FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Først ute er partiet Rødt
 

Rødts alkohol- og narkotikapolitikk Rødt_200x217[1].png

Alkoholpolitikk
Rødt har ikke lagt ned et voldsomt stykke arbeid med alkoholpolitikken i det nye partiprogrammet, men til gjengjeld er de få punktene gode. Partiet ønsker blant annet å stryke det forbyggende arbeidet i skolen og på arbeidsplassen, i tillegg til å legge til rette for flere alkoholfrie møteplasser. Å arbeide målrettet mot barn og unge er viktig, ikke bare for å forebygge økt alkoholbruk, men også for å avdekke de negative ringvirkningene av foreldre og omsorgspersoner som misbruker alkohol. Rødt får også pluss for å ønske å forebygge på arbeidsplassen, men vi savner mer konkrete tiltak.

Når det gjelder omsetning av alkohol ønsker Rødt å videreføre salgsmonopolet på salg av brennevin, vin og sterkøl. Vinmonopolet er en viktig institusjon i norsk alkoholpolitikk, og vi er glade for at partiet er imot et frislipp av salget. I tillegg ønsker Rødt å la Vinmonopolet overta alkoholsalget på flyplasser. Intensjonen er god, men hvorfor ikke avskaffe hele taxfree-ordningen? Ordningen premierer de som reiser mye med billig alkohol, tobakk og godteri. Det er hverken bra for klimaet eller folkehelsen. I kommende periode utfordrer vi partiet til å gå et skritt lenger og gå inn for en avvikling av hele ordningen.Terningkast: 4      

                                                                                                                      Terningkast 4_200x118.jpg
Ruspolitikk
I ruspolitikken er punktene langt flere, men til gjeldgjeld langt svakere. Gjennom vårens debatt om rusreformen stod Rødt på liberaliseringssiden. Det bærer også programmet preg av. Blant punktene vi finner vi «avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk» og «Brukere av narkotiske stoffer skal ikke kriminaliseres, men tilbys gode hjelpetiltak». En avkriminalisering vil føre til en normalisering av narkotikabruk, og dermed også flere avhengige og skadene. Det trekker sterkt ned.

Når det kommer til behandling og rehabilitering er programmet noe sterkere. Blant annet går partiet inn for å styrke Heroinassistert rehabilitering (HAR) og Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). FMR er enige i at flere langtidsvirkende preparater kan forsøkes innpasset i LAR. Heroin er imidlertid korttidsvirkende, og krever oppmøte flere ganger daglig. Selv om et forsøksprogram med heroin er vedtatt startet i Norge, vil andre medikamenter gi bedre rehabiliteringseffekt. Langtidsvirkende Naltrekson og Buvidal er gode tilleggsalternativer. Vårt synspunkt er at R-en i LAR må styrkes.

I tillegg består Rødt sitt program av punkter om sprøyterom, forebygging, ettervern og styrking av spesialist- og primærhelsetjenesten. Fellesnevneren for alle punktene er at de er lite spesifikke og lite forpliktende.

Terningkast: 2 terningkast-2 (1)_100x117.png

Vurdering
FMR sin vurdering er at Rødt leverer et helt middels program, hvor alkoholpolitikken trekker opp og ruspolitikken trekker ned. Vi skulle gjerne sett at Rødt våget å forplikte seg noe mer, særlig når det gjelder taxfree-ordningen og behandling av rusavhengighet. Rødt går til valg på å øke skatter og avgifter, og flere av disse kronene burde vært øremerket rusfeltet. Alt i alt virker det som Rødt har vært mer opptatt av og ikke mene noe feil, enn faktisk mene noe riktig. Det gjenspeiles også i programmet.

Terningkast: 3 Terningskast 3.png