FMR triller terningen: Senterpartiet

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige parti var KrF som stakk av med en solid 5-er. Denne uken er det Senterpartiet som skal i ilden. 

Senterpartiet_200x157[1].jpg

Alkoholpolitikk:
Senterpartiet har aldri vært norsk politikk sin største innovatør. Det er de ikke i sitt partiprogram heller. Det er lite revolusjonerende å finne, men det er nødvendigvis ikke noe negativt. Senterpartiet ønsker å bevare Vinmonopolet, beholde aldersgrensen på alkohol, styrke det forebyggende arbeidet og innføre strengere reaksjoner på skjenking av mindreårige. I tillegg ønsker partiet at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol på Avinor sine flyplasser. FMR skulle gjerne ha sett at de hadde våget å gå et skritt lenger, og heller avvikle hele ordning, slik som blant annet KrF går inn for. Derimot, et svært positivt punkt er at Sp ønsker innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer, noe FMR har etterlyst i mange år. Merking vil antakelig ikke ha mye å si for å redusere det totale forbruket, men det gir forbrukerne bedre informasjon om næringsinnhold. I tillegg ønsker Sp, i likhet med KrF en nasjonal alkoholpolitisk strategi med et mål om å redusere forbruket med 10% innen 2025. Ambisjonen er god, men vi frykter tidshorisonten er noe kort. Alt i alt, skulle vi gjerne sett Senterpartiet gått mer grundig til verks i arbeidet med alkoholpolitikken. Likevel, et godt utgangspunkt.

Terningkast: 4 Terningkast 4_200x118.jpg

Ruspolitikk:
I ruspolitikken har Senterpartiet over dobbelt så mange punkter som i alkoholpolitikken. Partiet tok en sentral rolle i debatten om rusreformen, og var en tydelig stemme mot å legalisere bruk og besittelse av narkotika. Den samme linjen er også videreført i partiprogrammet. I tillegg går partiet inn for inn for en forebyggings og behandlingsreform, som skal styrke oppfølgingen til rusavhengige hvor man legger særlig vekt på ettervernet. En slik reform vil være svært viktig for å redusere skadene relatert til rus, og spesielt for å forhindre at flere får tilbakefall. FMR forventer at en slik reform vil bli prioritert tidlig i regjeringsperioden, dersom Senterpartiet kommer til makten. Til tross for at utgangspunktet i ruspolitikken er svært godt, savner vi sterkere forpliktelser og prioriteringer. Av punkter i programmet finner vi formuleringer som «støtte lavterskeltilbud til unge som har rusproblemer» og «jobbe for tiltak som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer». Det er vanskelig å være uenig i det som står, men det er heller ikke veldig forpliktende når regjeringsplattform eller statsbudsjett skal legges frem. Vi håper å se et enda mer offensivt og fremoverlent Senterparti i valgkampen.
Terningkast: 4 Terningkast 4_200x118.jpg

Vurdering:

Senterpartiet forstår de store og viktige problemstillingene i alkohol- og ruspolitikken, og gir troverdige svar på disse utfordringene. Det gjør Senterpartiet til et solid valg for alle som ønsker en trygg og balansert alkohol- og ruspolitikk. Likevel er mange av punktene litt for vage og lite forpliktende. Senterpartiet har vært offensive i distrikts- og næringspolitikken. Vi skulle gjerne ha sett de samme ambisjonene for de rusavhengige. 
Terningkast: 4 Terningkast 4_200x118.jpg