KONFERANSEN UTSATT PÅ GRUNN AV CORONA

27. mars: Ungdomskonferanse: Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika - Hva kan rusreformen bidra med?

siluetter-620.jpg

Praktisk info

Tid
27. mars 2020, kl 0900-1530

Sted Christiania Kvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass 7
0151 Oslo

Påmelding 
turid@lynx.no 
Turid Bråthen
Tlf: +47 906 04 050

Deltakeravgift
kr 500

Medlemmer og støttemedlemmer: kr 300

Kontakt
FMR, Postboks 6723 - St.Olavsplass 0130 Oslo
Epost: post@fmr.no
Tel: +47 940 08 830

 

Program

09.00-09.45:  Alf Butenschøn Skre, Institutt for menneskerettigheter (Sekretær for Rusreformutvalget):
«Hvilke forpliktelser innebærer Barnekonvensjonen og Narkotikakonvensjonene etter Rusreformutvalgets vurdering?»

09.45-10.30:  Stephan Dahlgren . Internasjonal jurist, har bl.a. jobbet for UNICEF og andre internasjonale organisasjoner om menneskerettigheter og barns rettigheter:
«Hvilke forpliktelser for Norge innebærer Barnekonvensjonens artikkel 33 om barns rett til beskyttelse mot narkotika og FNs narkotikakonvensjoner?»

10.30-10.45:  Pause

10.45-11.30:  Jan Bøhler; Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet:
«Hvilken betydning har narkotika for barns og unges deltakelse i gjengkriminalitet og skoleproblemer, og hvilke tiltak kan samfunnet ta i bruk?»

11.30-12.15:  Dag Endal, leder av Drug Policy Futures:
«Perspektiver på forebygging av narkotikabruk og -problemer blant barn og unge i lys av rusreformen»

12.15-13.00:  Lunsj

13.00-13.45:  Johan Benitez: Ungdomsavsnittet, Majorstua politistasjon:
«Politiets arbeid med å forebygge narkotikabruk og -kriminalitet blant barn og unge, nå og etter rusreformen».

13.45-14.30:  Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT:
«Foreldreperspektiv på rusreformen»

14.30-1515:  Kristine Olsen Moss, generalsekretær i NNPF
«Politiets muligheter til avdekking og tidlig intervensjon blant barn og unge etter rusreformen.»

15.15-15.30:  Knut T. Reinås, sosiolog og leder i FMR
«Oppsummering og avslutning»

 

Meld deg på

Påmelding til kurset Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika*