Ny kurs?

Regjeringsplattformen og rusfeltet

--Den nye regjeringsplattformen inneholder mange spennende og gledelige punkter, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

Knut T. Reinås_100x150.jpg
Bilde: Knut T. Reinås, leder i FMR.
Forebygging og behandling 
-- Spesielt gleder vi oss over at den nye regjeringen forplikter seg til å gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform, og vil fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge, sier Reinås. Men han mener det gjenstår å se hva som blir det endelige resultatet. – Det er dessuten gledelig at den nye regjeringen også forplikter seg til å sikre rusmestringstilbudene i fengslene, og også vil gjøre Legemiddelassistert rehabilitering, LAR mer helhetlig og kunnskapsbasert.

Mot avkriminalisering 
Flere innslag fra vårens debatt om rusreformen kan også gjenfinnes i plattformen, som at regjeringserklæringen går mot en generell avkriminalisering av narkotika, samtidig som det også heter at den nye regjeringen vil «utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging, istedenfor straffereaksjoner». – Det kan nok by på juridiske problemer å skille mellom rusavhengige og andre som bruker/innehar doser med narkotika, mener Reinås, som likevel ønsker regjeringen lykke til med dette arbeidet.

Overdosestrategien 
--Mer skuffende er det at plattformen ikke nevner overdosestrategien. Her har vi bl.a. spilt inn det langtidsvirkende stoffet, Naltrekson, som kan bidra til å forebygge overdoser hos folk som løslates fra soning eller som skrives ut fra rusfri behandling. Dette legemiddelet er pr. i dag ikke tilgjengelig i Norge, men forskning viser at det også kan nå rusavhengige som ikke er inne i LAR.

"Den gyldne regel"
Heller ikke «den gylne regel» om at rusbehandling og psykisk helsevern skal få mer økning i budsjettene enn somatikk er nevnt i plattformen.. -- Det har ikke regjeringen Solberg klart å levere på, og nå kan det se ut til at regjeringen Støre også glemmer det.—Her finnes det et stort forbedringspotensiale, sier Reinås, som håper dette kan komme inn allerede i den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.