Ungdom på vestkanten drikker og ruser seg mest.

Narkotika

De går for lett under radaren. Russebussene har over tiår vært en frisone for utagerende og intensiv fyll. Antagelig trekker de nå med seg kokain, skriver Willy Pedersen i en kronikk i Aftenposten.

Nylig ble Ung i Oslo 2023 lansert. Ungdom fra byens mest velstående områder – Vestre Aker, Frogner og Ullern – drikker fortsatt mest.

Mest bekymring knytter det seg til økingen i bruk av kokain. Her ligger sentrum vest med St. Hanshaugen og Frogner høyt. Grorud, Alna og Stovner på Oslo øst ligger fortsatt lavest når det gjelder bruk av både alkohol, cannabis og kokain. "Mitt inntrykk er at bydelene øst i byen har tatt mye mer ansvar for dette arbeidet enn de som ligger vest i byen. Antagelig skyldes det at vi ikke tenker på ungdom fra velstående Oslo vest som «sårbare». Men det kan de være", sier Pedersen.

Akutte skader

De alvorligste skadene knyttet til alkohol i disse aldersklassene er de akutte: festvoldtektene, slagsmål og vold, fall fra en balkong i fylla, hodeskader fordi sykkelen veltet. Jo mer fyll, desto flere skader.

Nytt av året er det at vi har fått dokumentert hvordan hard festing også drar med seg kokain. Blant de guttene som har drukket seg beruset flere enn ti ganger siste år, har 35 prosent også prøvd kokain. Det er liten tvil om at festkulturene på Oslo vest, ofte forsterket av dyre russebusser, er en sone for intensiv fyll, men også for utprøving av et svært farlig rusmiddel.

Mange har tenkt at det neppe kan være bydelens egne ungdommer som står for salget. Men de dealerne ph.d.-stipendiat Eirik Jerven Berger snakket med, hadde vokst opp på Oslo vest, ofte i familier høyt på den sosiale rangstigen.

Mange hadde hatt en lett vei til gode inntekter i omgivelser med mye penger og lite politinærvær.  Vi vet at prognosen til de som begynner å deale, kan være dårlig.

Ungdom på vestkanten drikker og ruser seg mest. De går for lett under radaren. (aftenposten.no)