FMR ARRANGERER ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO 31. AUGUST KL. 12.00-14.00

VERDENS OVERDOSEDAG

31. AUGUST ER VERDENSDAGEN FOR MARKERING AV ARBEIDET MOT OVERDOSER. FMR: Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet ARRANGERER DETTE MØTET FOR Å VISE HVORDAN VI KAN FOREBYGGE OVERDOSER, OG HVORDAN OVERDOSEUTVIKLINGEN I NORGE OG INTERNASJONALT ER. 

Møt TO EKSPERTER SOM ORIENTERER OM FORSKJELLIGE SIDER AV OVERDOSEPROBLEMATIKKEN OG OM HVORDAN LANGTIDSVIRKENDE NALTREKSON KAN FOREBYGGE OVERDOSER.

PROGRAM

Hilde Edvardsen.png Hilde Marie Edvardsen, Avd. for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF: Overdoser, situasjon og utvikling i Norge og ellers i verden. Hva preger overdoseutviklingen i Norge, er det de sterke opioidene som tar over? Hvilken rolle spiller fortsatt heroin for overdosestatistikken, og har vi også dødsfall  av sentralstimulerende stoffer som kokain og amfetamim. Og hvilken rolle spiller alkohol som overdosefremmende stoff.

Kristin Solli_150x200.jpg Kristin Klemmetsby Solli, Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO:  Hvordan kan langtidsvirkende naltrekson forebygge overdoser? Hva viser forskningen om resultatene av naltreksonbehandling? Hvilke målgrupper er særlig aktuelle, f.eks. løslatte fra fengsel, utskrevne fra institusjon? Er naltrekson et mulig suplement for folk i LAR? Og hvorfor blir ikke naltrekson tilgjengelig for vanlige opioidavhengige?

Stedet er Kverneland, Litteraturhuset i Oslo,  Wergelandsveien 29.
Tidspunkt kl. 12.00-14.00,

Gratis inngang. Lett servering. Alle velkomne

Arrangør: FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet

Kl. 14.30 arrangeres en minnemarkering for overdoseofre foran Stortinget. Vi oppfordrer alle til å komme dit. Se mer info her