Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Rusgiftundervisning

Gjennomtenkt rusgiftpolitikk i skolen

Publisert 2003-10-07

I den nyutkomne boka "Det gäller livet" tar den svenske læreren Lena Rangne til orde for en mer gjennomtenkt rusgiftpolitikk ved alle skoler.
Skolen må direkte ta tak i alle rusgiftproblemer som oppstår, sier Rangne, som forsøker å inspirere lærere til å få igang et systematisk forebyggende arbeid i skolen mot rusgifter og andre nedbrytende avhengighetsformer. "Jeg er svært kritisk til dagens ANT-undervisning" sier hun. Du kan lese et intervju med henne her

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.