Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Russ og rusgift Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Videregående opplæring

Videregående opplæring

Forebygging - hva er det? (VGS)

Det finnes ingen entydig definisjon av "forebyggende arbeid". Innholdet i begrepet vil variere etter hvilken tradisjon og grunntenkning som danner utgangspunkt for arbeidet - enten det er snakk om forsknings- og utviklingsarbeid eller gjennomføring av konkrete program og tiltak i for eksempel skole eller lokalsamfunn.
Les mer...

Rusgiftforebyggende arbeid og Kunnskapsløftet

21.februar.2003
I norsk skole er den alminnelige oppfatning blant lærerne at fagplanene skal ligge til grunn for undervisningen. Generelle betraktninger av filosofisk art får sjelden bred plass i planleggingen. Når generell del av læreplanen er gjennomlest, blir den lagt ned i en skuff, og fagplanene får all oppmerksomhet.
Les mer...
russelue

Russ og rusgift

Her finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.