Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Internettressurser

Internettressurser

Her finner du internettressurser som vil være til hjelp når det gjelder rusgiftundervisning og undervisning generelt. Du finner pekere til skoleportaler, temasider, nyheter, generelle informasjonsnettsteder, tidsskrifter og mye mer. Har du tips til nettsteder som bør være med i denne oversikten, så kontakt oss gjerne!
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.