Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Skole (lærere og elever) > Bestill papirutgaver >  Bestill papirutgaver av ressurskatalogen

Bestill papirutgaver av ressurskatalogen

Papirutgaver av ressurskatalogene for grunnskolen og videregående skole kan du bestille fra FMRs bestillingsskjema her.


Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.