Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Grunnskolen 1. - 4. trinn

Innledning:

Undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn

2003-02-21
På 1. til 4. trinn vil ikke fokus for elevene være direkte på tobakk, alkohol og narkotika. I klassen må man legge mer vekt på arbeidet med å lage et godt klassemiljø og utvikling av elevenes sosiale handlingskompetanse.

Rusgiftforebyggingsprogram 2. - 4. trinn


Her er en oversikt over noen rusgiftforebyggingsprogram og kortvarige tiltak for 2. - 4. trinn.

Tips til planlegging

2007-02-07
Forslag til hvordan programmene for rusgiftundervisning kan brukes på hvert årstrinn.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.