Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

1. - 4. trinn

Grunnskolen 1. - 4. trinn

Undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn

Innledning:

21.februar.2003
På 1. til 4. trinn vil ikke fokus for elevene være direkte på tobakk, alkohol og narkotika. I klassen må man legge mer vekt på arbeidet med å lage et godt klassemiljø og utvikling av elevenes sosiale handlingskompetanse.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.