Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Grunnskolen 5. - 7. trinn

Innledning: Undervisningsopplegg for mellomtrinnet

På mellomtrinnet er tobakk, alkohol og narkotika egne emner i fagplanene for naturfag, samfunnsfag og heimkunnskap.

Rusgiftforebyggingsprogram for 5. - 7. trinn


Her er en oversikt over noen gode rusgiftforebyggingsprogram og noen mer kortvarige tiltak for mellomtrinnet.

Tips til planlegging

2007-02-07
Forslag til hvordan programmene for rusgiftundervisning kan brukes på hvert årstrinn.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.