Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Grunnskolen

Grunnskolen

Her finner du informasjon om rusgiftforebygging i grunnskolen - se programmer og informasjon for det enkelte årstrinn ved å velge i trinnene i menyen til venstre.

Forebygging - hva er det?

25.februar.2003
Det finnes ingen entydig definisjon av "forebyggende arbeid". Innholdet i begrepet vil variere etter hvilken tradisjon og grunntenkning som danner utgangspunkt for arbeidet - enten det er snakk om forsknings- og utviklingsarbeid eller gjennomføring av konkrete program og tiltak i for eksempel skole eller lokalsamfunn.
Les mer...

Rusgiftforebyggende arbeid og Kunnskapsløftet

21.februar.2003
I norsk skole er den alminnelige oppfatning blant lærerne at fagplanene skal ligge til grunn for undervisningen. Generelle betraktninger av filosofisk art får sjelden bred plass i planleggingen. Når generell del av læreplanen er gjennomlest, blir den lagt ned i en skuff, og fagplanene får all oppmerksomhet.
Les mer...
Nøkkelbilde thumbnail

10 nøkkelkomponenter

21.februar.2003
10 nøkkelkomponenter med tanke på virksom rusgiftforebygging med skolen som hovedarena. Kan forskningen gi oss holdepunkter for hvordan vi best kan innrette det rusgiftforebyggende arbeidet? Svaret er definitivt ja når det gjelder nøkkelkomponenter og retning.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.