Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

8. - 10. trinn

Grunnskolen 8. - 10. trinn

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet

Innledning:

På ungdomstrinnet er tobakk, alkohol og narkotika egne emner i fagplanene for naturfag, samfunnsfag og heimkunnskap. De fleste lærebøkene har bra dekning av temaene. Rusforebyggende arbeid bør imidlertid omfatte mer enn fag.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.