Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Ungdom som ikke drikker:

Ettertraktet som venner

Publisert 2004-05-03

Når ungdomsskoleelever skal velge venner, kommer hasjrøykere, rasister og nynazister nederst på listen. Unge som ikke drikker alkohol er ettertraktet som venner.
Dette viser rapporten, «Fattig eller rik - slik ungdom ser det». Den bygger på en spørreundersøkelse blant 900 elever på ungdomsskoler over hele landet, i tillegg til prosjektarbeider og stiler fra rundt 500 elever.
De kuleste vennene er musikk- og idrettsinteresserte. Ungdom som aldri drikker alkohol, er ettertraktet, ja, til og med de som jobber for å få gode karakterer. Og for de unge er vennskap langt viktigere enn penger. Aller viktigst er likevel familien.

I ungdommenes stiler og prosjektarbeider blir fattige foreldre trukket fram som vanskelig og byrdefullt. Andre forhold de frykter er at mor eller far har alkoholproblemer, konflikter i familien, narkomane i slekten og vold i hjemmet.

Du kan lese mer om rapporten i Adresseavisen

Her kan du lese en pressemelding om rapporten fra NTNU.

Du kan bestille et eksemplar av rapporten her.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.