Vanskelighetsgraden tilpasses, og det er tenkt at det skal være en tydelig utvikling mot mer bevissthet om selvhevdelse, empati og relasjoner.
Samtale, dramatisering og lek er viktige ingredienser i gjennomføringen. Samtale, dramatisering og lek er viktige ingredienser i gjennomføringen. Temaet "Rusmidler" får litt mer plass på ungdomstrinnet.
Evaluering av opplegget er i gang, og det foreligger en foreløpig rapport som tilsier at forsøksskolene har en mer positiv utvikling enn kontrollskolene.

Produsent:
Lions Norge
Ensjøveien 18, 0661 Oslo Telefon: 23 30 08 18 Fax: 23 30 08 20
E-post: mittvalg@lions.no
Internett: www.lions.no

Klassetrinn:
2.-10. trinn og videregående opplæring

Pris:
Kurs er gratis, men det må betales for lærerveiledning og elevhefter.

Innhold:
Lærerveil. m/kopieringsgrunnlag for trinn 2.-4, 5.-7 og 8.-10., og videregående.
Perm for elevark
Opplegg for foreldremøte

Ressurskrav:
Lærere som skal bruke opplegget må ha et kurs som går over 2-3 dager. Disse kursene arrangeres oftest lokalt, og det er mulig å be lokale Lions-klubber om bidrag til kursavgift. Gjennomføringen tar ca. 30 timer i klassen, men dette kan variere.

Kommentar:
"Det er mitt valg" er et godt verktøy i arbeid med klassemiljø generelt. Det er lett å engasjere elevene i opplegget. Foreldremøtebrosjyren og foreldreboken er gode hjelpemidler i småskolen.
På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det ønskelig at klassen i tillegg arbeider mer målrettet med ANT spesielt. Det anbefales at "Det er mitt valg" innarbeides i skolen langsiktige planer, og det skulle derfor være greit å fylle ut med de delene som er mangelfulle fra andre kilder.