Dette viser rapporten, «Fattig eller rik - slik ungdom ser det». Den bygger på en spørreundersøkelse blant 900 elever på ungdomsskoler over hele landet, i tillegg til prosjektarbeider og stiler fra rundt 500 elever.
De kuleste vennene er musikk- og idrettsinteresserte. Ungdom som aldri drikker alkohol, er ettertraktet, ja, til og med de som jobber for å få gode karakterer. Og for de unge er vennskap langt viktigere enn penger. Aller viktigst er likevel familien.

I ungdommenes stiler og prosjektarbeider blir fattige foreldre trukket fram som vanskelig og byrdefullt. Andre forhold de frykter er at mor eller far har alkoholproblemer, konflikter i familien, narkomane i slekten og vold i hjemmet.

Du kan lese mer om rapporten i Adresseavisen

Her kan du lese en pressemelding om rapporten fra NTNU.

Du kan bestille et eksemplar av rapporten her.