Produsent: Juvente
Klassetrinn: 9.
www.juvente.no/fristil/

Innhold:

Fristil Intro - kurshefte for deltakere på kurs
Fristil Elevhefte
Fristil Lærerveiledning

Beskrivelse:

Viktige opinionsdannere i klassen sendes på kurs for å lære om ungdom og bruk av rusgifter. Disse gjennomfører et gruppearbeid i klassen når de kommer tilbake. På foreldremøtet presenteres deler av gruppearbeidet.

Programmet er evalueres for tiden av Rogalandsforskning v/Sverre Nesvaag. Dette kan føre til noen endringer, men budskapet og formidlingsfomen vil antakelig beholdes, da det ser ut til at programmet har en reell effekt.

Ressurskrav:

En til to elever fra klassene som skal være med, deltar på et 4-dagers kurs. I tillegg er det nødvendig å bruke tid i klassen til forberedelse av dette, og det må settes av 6 timer og tid til foreldremøte for gjennomgang av Fristil-opplegget når kurselevene kommer tilbake.

Kommentar:

I dette opplegget legges det stor vekt på at de unge skal informere/påvirke hverandre, både på de sentralt organiserte kursene og i klassen. Dette gjør at de unge føler at temaet berører dem. Opplegget er svært detaljert, men det er rom for lokal tilpasnig innenfor de forskjellige temaene. Hovedtemaene og tidsbruk skal imidlertid ikke endres. Når de faste timene er unnagjort, kan det være praktisk med mer arbeid med rusgifttemaet gjennom prosjekt.