Forbundet Mot Rusgift

Forbundet Mot Rusgift har et svært innholdsrikt nettsted, som bl.a. inneholder en egen informasjonsbank om rusgifter, egne studentsider, og tidsskriftet Mot Rusgift, som ligger i fulltekst på nettet. http://www.fmr.no/ Hos FMR finner du også en stor og godt organisert pekersamling til andre ressurser på nettet
http://www.fmr.no/andre.html

Rusmiddeletaten, Oslo kommune

Her finner du mange opplysninger om rusgiftene, samt løpende oversikter over møter og nyheter om rusgiftrelaterte temaer. www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no/

SIRUS

Bibliotektjenester, Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS, har søkbare databaser over litteratur om rusgifter, i tidsskrifter og bøker.
http://wgate.bibsys.no/search/gen?base=BIBSYS&bibl=SIRUS&lang=N

Tidsskriftet Rus og avhengighet

Fra og med 1998 har tidsskriftet "Stoffmisbruk" skiftet navn til "Rus og Avhengighet". Tidsskriftet utgis i et samarbeid mellom Universitetsforlaget og SIRUS. På hjemmesidene vil du finne artikler fra bladet, et diskusjonsforum og en linkside. Bladet har av og til skolestoff.
http://www.rus.no/

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

En partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon som drives av troen på at familie og venner er den sterkeste ressursen i kampen mot narkotika. LMS har bl.a. stoff om narkotikapolitikk, inklusive tidsskriftet "Mot Stoff" som ligger i fulltekst på nettet. En spørsmål og svartjeneste kan gi innspill også i skolesammenheng.
http://www.motstoff.no/

Lommelegens sider om rusgifter

http://www.lommelegen.no/kap18meny.html