Skolen må direkte ta tak i alle rusgiftproblemer som oppstår, sier Rangne, som forsøker å inspirere lærere til å få igang et systematisk forebyggende arbeid i skolen mot rusgifter og andre nedbrytende avhengighetsformer. "Jeg er svært kritisk til dagens ANT-undervisning" sier hun. Du kan lese et intervju med henne her