Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Fordypingsoppgave, Høgskolen i Narvik:

Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?

Av lse Marie Juul

Publisert 2007-01-14

Våren 2006 avsluttet Else Marie Juul en videreutdanning i rusgiftforebyggende arbeid ved Høgskolen i Narvik. Som avsluttende oppgave på dette studiet intervjuet hun foreldre som hadde gitt sine ungdommer under 18 år. alkohol. Dette for å frambringe ny kunnskap om hvilke begrunnelser og tanker foreldre kan legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol.

Nedenfor kan du lese oppgaven:

"Hvilke tanker og begrunnelser kan foreldre legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol"

Du kan lese en kronikk med bakgrunn i oppgaven her på forebygging.no.

  application/mswordOppgave av Else Marie Juul
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.