Alkokutt - en kampanje med oppslutning fra en lang rad organisasjonar inklusive Norges Idrettsforbund, har gjennom mange år definert idretten som en av 8 soner som bør vere alkoholfrie, for å sikre trygghet og trivsel for alle. Idrett som alkoholfri sone berører både idrettsutøvere, ledere, tilskuere, supportere, forbilder, VIP og sponsing. Hvert enkelt element er viktig for totalbildet. Og de fleste som driver aktiv idrett, er barn og ungdom. For disse er det spesielt viktig at idretten og idrettens frontfigurer lokalt og nasjonalt, står som bærere av sunne verdier og gode holdninger, bla i forhold til rusgifter.

Flere av toppklubbene i norsk fotball tar etter engelsk pub-kultur, hoppsjef Aalbu er en sterk talsmann for øl i hoppbakkene, for å trekke flere mennesker og få mer "liv" i bakken, og en lang rekke idrettspersoner viser seg stadig frem som reklame-figurer for øl eller vin.

Men foreldre, velgere og politikere som er opptatt av folkehelse, trygghet og trivsel for alle både fra sak til sak og på lengre sikt, ser vel det problematiske i at idretten blir mer og mer preget av alkohol? Bør ikke hoppbakker, alpinanlegg og idrettsarenaer generelt være definert som rusgiftfrie, både fordi det gir større trygghet for alle og bedre miljø for barn og ungdom? Er ikke de rusgiftfrie sonene viktig med tanke på å holde oppe regjeringens målsetting om reduksjon i rusgiftskadene?

Les hele saken i Sunnmørsposten