Produsent: MA-Norge
http://www.kastmasken.no/
Klassetrinn: 10.

Tiltak

KastMasken omfatter en rekke tiltak - alt fra teater og undervisning - foreldremøter - kickweekender - til gla'kontroller og dagkonferanser. Tiltakene varierer fra distrikt til distrikt. Noen av de mest populære tiltakene er:

  • teater & undervisning
  • foreldremøter
  • fotoutstillingen "Bråstopp"
  • dagskonferanser for fagpersonell
  • kicktime for ungdom
  • KastMasken-arr. fritidsklubber

Beskrivelse:

Gjennom visning av en teaterforestilling som involverer tilskuerne i å bestemme slutt og samtaler i klassen, settes fokus på hvordan det er å være ung, hvordan vi påvirker hverandre og hvordan det vi gjør får konsekvenser for både oss selv og andre.

Ressurskrav:

En hel skoledag bør avsettes til opplegget. I tillegg er det nødvendig at lærerne er med på informasjonsmøte. Lokale MA-avdelinger er medarrangører, og de vil være sentrale ved gjennomføring av de forskjellige tilleggsaktivitetene.

Kommentar:

Må brukes som en del av et helhetlig opplegg på ungdomstrinnet. Forestillingen får imidlertid god respons fra de unge der den er vist, og med god oppfølging i skolens ordinære planer er dette et godt tiltak som inspirerer til videre arbeid med rusgifttemaet.