Drugnews
http://www.drugnews.nu/nyhet.asp?id=1674

Forebygging.no
Her finner du nyhetssiden

Forskning.no sine alkohol- og narkotikasider
http://www.forskning.no/Temaer/1018381091.65

Actis
http://www.actis.no/

Noabuse.no
Nyheter nederst på førstesiden

Rusfeltet - Fagrådet innen rusfeltet i Norge
http://www.rusfeltet.no/

Statens Institutt for Rusmiddelforskning
http://www.sirus.no/