Sosial- og Helsedirektoratets avdeling for rusmidler
http://www.rusdir.no/rapporter/arsrapport_2001/kap1.htm
Avdelingen skal bidra til å redusere de individuelle og samfunnsmessige skadene av rusmiddelbruk gjennom forebyggende arbeid, forvaltning av alkoholloven og gode tjenester til mennesker med rusrelaterte problemer.

Dopinfo
Informasjonsnettsted om rusgift for ungdom, utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet
http://www.dopinfo.no/