Prosjektside om rusgifter fra Gjerpen Ungdomsskole 9. Klasse 2002
http://home.online.no/~dagthor/tema-prosj/rus.htm

Ungdom - Rus - Identitet
Prosjektforslag, norsk og naturfag, Adolf Öien videregående skole Norsk og naturfag Grunnkurs i videregående skole Ca. 20 skoletimer Prosjektforslaget er utarbeidet av: Beate, Kjell Gunnar, Kristin, Ole Morten, Reidun og Vidar Partnerskap IV, PPU2, våren 2002
http://web.plu.ntnu.no/undervis/ppu2/pedagogikk/prosjektarbeid/adolfoien.htm

Prosjektside om ANT fra Lindeberg skole i Oslo kommune
http://www.lindeberg.gs.oslo.no/forsiden__alkohol.htm

Eksempel på prosjektmal fra Tranberg v.g. skole
http://www.tranberg.vgs.no/FAGSEK/SAMKUNN/prosdisp.htm