Statens Institutt for Rusmiddelforskning - Biblioteket

Dersom du ønsker å låne bøker eller få informasjon om mer litteratur kan du ta kontakt med SIRUS bibliotek på telefonnummer 22 34 04 38, Fax: 22 34 04 03 Du kan også kontakte biblioteket via e-post bib@sirus.no, eller forhøre deg på ditt lokale bibliotek.
Her finner du bibliotektes nettsted.

Rusmiddeletaten, Oslo kommune

Rusmiddeletaten organiserer de 56 fylkeskommunale tiltakene overfor alkohol- og stoffavhengige i Oslo, og har også et kompetansesenter som driver et omfattende arbeid i Oslo-skolen.
Adresse: Rusmiddeletaten, Oslo kommune, Grensen 5-7, 0159 Oslo
Telefon: 23 42 71 00. Fax: 23 42 71 80
http://www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no/

Læringssenteret

LS er et tjenesteytende kompetansesenter på læremiddelsektoren. Læringssenteret har nasjonalt ansvar på læremiddelsektoren for alle trinn i utdanningssystemet. LS skal overvåke, initiere, støtte, godkjenne og samle læremidler. LS er tilknyttet KUF, men med eget styre.
http://www.ls.no/

Kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD

Er et statlig organ underlagt plan- og administrasjonsavdelingen i Justisdepartementet. Rådet arbeider med ulike typer kriminalitetsforebyggende tiltak, og har bl.a. utgitt læremiddelpakken "Lev vel" om god oppvekst og forebygging i skolen.
Adresse:
Det kriminalitetsforebyggende råd:
Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Tlf. 22 24 55 95 Fax: 22 24 27 28
http://www.krad.dep.no/

Kunnskapsdepartementet

I departementet befinner den politiske og administrative ledelsen av undervisningssektoren i Norge seg. Ingen dum ide å ta en titt innom for å se hva de foretar seg. Her vil du bl.a. finne oversikter over de ulike undervisningsinstitusjonene, slik de er presentert i Norges statskalender. Du vil finne oversikt over offentlige utredninger, Odelstings- og Stortingsproposisjoner, Stortingsmeldiner, utdanningsstatistikk og oversik over ulike prosjekter, planer og plandokumenter innenfor utdanningssystemet. http://odin.dep.no/kd/