Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Rusgiftforebyggingsprogram 1. - 4. trinn

Rusgiftforebyggingsprogram 1. - 4. trinn

Steg for steg

07.februar.2007
Et undervisningsopplegg for å lære og trene på sosiale ferdigheter og sosial kompetanse. Hovedområder for trening er empati, impulskontroll og kontroll av sinne.
Les mer...

Olweusprogrammet mot mobbing

07.februar.2007
Programmet tar sikte på å redusere og forebygge mobbing og antisosial atferd på skolen, som kan bli sett i sammenheng med senere rusgiftmisbruk og kriminalitet.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.