Forbundet Mot Rusgifts temasider
http://www.fmr.no/tema/

Skoleplassens fagsider for samfunnsfag - her finner du pekere til andre nettressurser
http://www.skoleplassen.no/Fagsider/samfunnskunnskap.htm

KRÅD - Det Kriminalitetsforebyggende Råd
Linkside med blant annet rusgiftlinker. http://www.krad.dep.no/linker/linkerb.htm

Norsk nettskole - linkside for samfunnsfag
http://www.norsknettskole.no/globalskolen/bibliotek/samf.htm

Høgskolen i Østfold - side med informasjon og lenker til helsefaglig undervisningsmateriell
http://www.lu.hiof.no/lu/fagseksjoner/heimkun/fjern/ANT.htm

Oslo Kommune Rusmiddeletatens hasjsider
http://www.rusinfo.no/hasj/

Kunnskapsnettets oversikt over læremidler i samfunnskunnskap/sosialkunnskap
http://samfunnshuset.kunnskapsnettet.no/samfunnshuset/etterutd/lplan/3skb.htm

Stafsethneset alternative skole - lenker
http://gs.alesund.kommune.no/stafsethneset/lenker.html

Gjermundsnes Videregåande Skule - lenker
http://www.gjermundnes.vgs.no/skulen/peikarar.htm

Sandgotna skoles ANT-sider
http://www.gs.bergen.hl.no/~sandgotna/ant.htm

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen
Rapport fra Rogalandsforskning (PDF-dokument)
http://www.rusprat.no/rapport%202000-092.pdf