Mot Rusgift
Rusgiftpolitisk tidsskrift
http://www.motrusgift.no/

Rus&Avhengighet
http://www.rus.no/

Mot Stoff
Meldingsblad for Landsforbundet mot stoffmisbruk. Inneholder oppdatert stoff om narkotikasituasjonen. Ligger i fulltekst på LMS' hjemmesider. http://www.rus.no/