Skolestart:

Orientering om skolens planer, bl. annet for rusgiftforebygging.
Orientering om strategi/rutiner når det er mistanke om at et barn lider på grunn av foreldres rusgiftbruk.

1. klasse:

I klassen:

Generelt arbeid med utvikling av klassemiljøet og sosial trening. Vekt på utvikling av empati.
Hjelpemidler: Steg for steg 2.-4..

Tema for klasseforeldremøte:

Om hvordan barn påvirkes av sine foreldre også når det gjelder forhold til rusgifter, og hvordan foreldre kan være gode eksempler.
Hjelpemidler: Brosjyren ”Du er ditt barns første lærer” av Magne Raundalen, og brosjyren ”Barna lærer av foreldrenes alkoholvaner. Men dobler!" fra Blå Kors - du finner brosjyren på www.bevissteforeldre.no.

2. klasse:

I klassen:

Generelt arbeid med utvikling av klassemiljøet og sosial trening.
Hjelpemidler: ”Steg for steg 2.-4.” eller ”Det er mitt valg 1”

Tema for klasseforeldremøte:

Om hvordan et godt klassemiljø og utvikling av sosiale evner kan ha en forebyggende effekt.
Hjelpemidler: Foreldremøteopplegg fra ”Steg for steg 2.-4.” eller ”Det er mitt valg 1”

3. klasse:

I klassen:

Arbeid med utvikling av empati.
Hjelpemidler: Steg for steg 2.-4..
Arbeide med barns forestillinger om beruselse og berusede personer.

Tema for klasseforeldremøte:
Om hva evne til empati betyr for barnas sosiale utvikling.

4. klasse:

I klassen:

Mer arbeid med emner fra ”Steg for steg 2.-4.”.
Kapittel 4: Vi snakker om tobakk og rusmidler fra ”Det er mitt valg 1”

Tema for klasseforeldremøte: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid, av Arne Klyve.
Brosjyren kan lastes ned fra herfra.
Bygging av nettverk.