5. klasse:

I klassen:

Innøving og framføring av ”Martin går på trynet” - syngespill for barn
Du kan bestille brosjyren her på www.norskavholdsforbund.no.

Tema for klasseforeldremøte:

Elevene framfører teaterstykket "Martin går på trynet" for foreldrene, og etterpå samtaler elever og foreldre/lærere om hva stykket formidler.

6. klasse:

I klassen:

ANT-emner i natur- og miljøfag og heimkunnskap.
Deltakelse i konkurransen ”Hvem blir Norgesmester” - les mer på www.dntb.no

Tema for klasseforeldremøte:

Røyking.

7. klasse:

I klassen:

ANT-emner i samfunnsfag
Deltakelse i konkurransen ”Hvem blir Norgesmester” (henv.)

Tema for klasseforeldremøte:

Om å sette grenser. Bevaring av nettverk når barna kommer over i ungdomsskolen.
Hjelpemidler: ”Barnet ditt er tenåring” – brosjyre fra ”Barn i faresonen”.