*8. klasse:
I klassen:
Ta opp ANT-emner der det er naturlig i alle fagene.
Gjennomføre oppleggene ”Ungdom og alkohol” og ”Vær Røykfri”

Foreldre og barn:
Organisere rusgiftfrie aktiviteter sammen knyttet til ”Sterk og Klar”

Tema for klasseforeldremøte:
Felles grensesetting. Nettverk. Forebygging gjennom fellesskap.
Hjelpemidler: ”13-18. Alkohol er ikke for barn” (henv.)
Tema knyttet til ”Sterk og Klar” (henv.)


*9. klasse:
I klassen:
ANT-emner i samfunnsfag, natur- og miljøfag, heimkunnskap, kroppsøving
Deltakelse på ”Fristil”-kurs og gjennomføring av opplegg for klassen.

Foreldre og barn:
”Kom og Dans”
Organisere rusgiftfrie aktiviteter sammen knyttet til ”Sterk og Klar”

Tema for klasseforeldremøte:
Foreldremøte om ungdom og hasj. Hjelpemidler: Heftet ”Ungdom og hasj”.
Opplegg fra Fristil.


*10. klasse:
I klassen:
Om doping i kroppsøving. Ta opp ANT-emner der det er naturlig i alle fagene.
”Kast Masken” - Teaterframvisning, undervisning og samtale

Foreldre og barn:
Organisere rusgiftfrie aktiviteter sammen knyttet til ”Sterk og Klar”

Tema for klasseforeldremøte:
Foreldremøteopplegget i ”Kast Masken”