Det kriminalitetsforebyggende råd
http://www.krad.dep.no/barn_og_ungdom/levvel/hjelpestoff.htm

Lev Vel - skolepakke fra KRÅD
http://www.krad.dep.no/hoved.asp?navniv=2&NavNr=4&URL=barn_og_ungdom/levvel/levvel.htm

Aschehougs lærebok i Kjemi for klassetrinn
http://www.aschehoug.no/naturfag5/del7/7.2.html

Aschehougs nettsted for læreverket Naturfag 5. Dette er et elektronisk supplement til grunnboka og studieheftet.
http://www.aschehoug.no/naturfag5/

Naturfag 5 - Internettoppgaver kapittel 8
http://www.aschehoug.no/naturfag5/del7/7.3.html

Helse og velferd før og nå
http://www.aschehoug.no/hs/del1/1.1.html

Kjellaug Ellingsen: IT-boka for grunnskolen
http://www.gyldendal.no/it/gyldenda.htm

ANT - Alkohol Narkotika Tobakk
Et undervisningsopplegg for ungdomsskolen av Nina Emanuelsen Sørensen, som er lærer og har tatt IT-1 som videreutdanning ved Høgskolen i Volda våren 1998. Denne siden er ikke et detaljert undervisningsopplegg fra a til å. Her finnes bakrunnstoff til å ta opp emnet ANT, og det er opp til den enkelte lærer å vurdere hva som passer best for sine elever. Læreren kjenner elvene best og må bygge opp emnet og progressjonen etter nivået på klassen og utfra det som han/hun føler blir en naturlig innfallsvinkel. Det er viktig at opplegget blir variert og at alle elevene får følelsen av at rusgiftproblemene ikke er en "naturkatastrofe", men at vi kan lære om ANT og på den måten forebygge problemene.
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/ninasorensen/

Samlaget - heimkunnskap for mellomtrinnet
http://www.samlaget.no/hk6/elevnyn.html

Gyldendals helsefagprosjekt - Modul 2
http://www.gyldendal.no/undervisning/Helse&Sos/helsefagprosjektet/modul_2.html

Fristil
(Tidligere HMR - Handling Mot Rusgift) - Juventes undervisningsopplegg for 9-klassene. Ungdom er en ressurs i arbeidet mot rusgiftproblemene. Ungdommer er de som er flinkest til å påvirke hverandres vaner og holdninger på dette området. Gjennom Fristil-opplegget ønsker Juvente å benytte denne ressursen. Juvente har drevet HMR-opplegget i 25 år. Fristil består i at skolen plukker ut deltakere fra 9.klasse, som sendes på et fire dagers internatkurs. Her deltar de i et godt sosialt miljø, med aktiviteter og undervisning om ungdom, miljø og rusgifter. Når kursdeltakerne kommer tilbake til sine skoler og klasser, skal de gjennomføre et aktivitets- og undervisningsopplegg på egen hånd - for sine klasser. Dette opplegget tar utgangspunkt i "elevheftet", et arbeidshefte, og "kursheftet", som er veiledningen til hvordan opplegget skal gjennomføres. Du kan lese om Fristil her:
http://www.juvente.no/fristil/

DNTBs kunnskapstevling "Hvem blir norgesmester?"
Kunnskapstevlinga er et tilbud til grunnskolens undervisning om alkohol og narkotika. Grunntanken er å gjøre undervisningen spennende ved å lage en spørrekonkurranse for elevene, der noen av spørsmålene dreier seg om rusgifter.
http://www.dnt.no/dntb/dntb_00.HTM

Om rusgiftundervisningens idé
Denne siden inneholder artikkelen "Rusgiftundervisningens idé." Artikkelen finnes i lærerveiledningen til temaheftet "Det handler om å leve", som brukes i DNTBs kunnskapstevling "Hvem blir norgesmester?"
http://www.dnt.no/dntb/dntb_03e.HTM

Musikkteatergruppa KOLON
KOLON er det største landsomfattende informasjonsprosjektet som behandler rusgiftspørsmålet i den videregående skolen. KOLON har vært på veien i 25 år, og halvparten av norsk ungdom mellom 15 og 30 år har sett minst én av KOLONs produksjoner. Hvert skoleår spiller KOLON ca. 160 forestillinger for 40.000 elever fra Nordkapp i nord til Mandal i sør. KOLON er tilsluttet Juvente Nærmere opplysninger hos KOLON på telefonnummer 909 75600, eller KOLON - Postboks 2070, Posebyen, 4668 Kristiansand
http://kolon.juvente.no/

Svenske tips - Folkhälsoinstitutets forslag til undervisningsopplegg om rusgifter
Här är det meningen att du som undervisar om alkohol, narkotika och tobak (ANT) skall få information och inspiration för att kunna göra ett bra arbete i till exempel skolan. Drugsmart erbjuder här undervisningspaket och materialtips. Du som sedan tidigare har erfarenhet av ANT-undervisning kan enkelt använda det du vill för att utveckla eller förnya din undervisning.
http://www.drugsmart.com/content/pub/eant.asp